Reduserer metanutslippet med 70 prosent

Reduserer metanutslippet med 70 prosent
SIKKERHET: Wärtsilä Dual Fuel-motor. Bygget for LNG-drift, men kan skifte fra gass/diesel til bare diesel på et øyeblikk og gir kapteinen trygghet med redundant system. Bilde: Wärtsilä

Dual Fuel

  • DF-motorer går på gass, som antennes av diesel som komprimeres og antennes i et forkammer. Dieseleksplosjonen antenner gassen i hovedkammeret. (Altså ingen tennpluggger).
  • DF-motoren kan gå på bare diesel dersom det er nødvendig. Flere rederier velger DF-motor slik at skipet kan settes i trafikk hvor som helst,m uten tanke på logistikk og LNG-terminaler.
  • DF-motoren dekker også behov for "take me home"-motor, det vil si et ekstra framdriftssystem i tilfelle havari på gassdel.


Wärtsilä Ship Power skal levere en ny generasjon LNG-motorer neste år der metan-utslippene er kraftig redusert.

– Ingen hadde fokus på metanutslipp tidligere. Det var om å gjøre å få ned NOx. Nå er fokus rettet mot å kutte metan-utslippene også, sier salgsdirektør Johannes Martinsen i Wärtsilä Ship Power i Norge.

Les hovedsaken:

Salgsdirektør Johannes Martinsen i Wärtsilä Ship Power, Norway. 
LNG skipsmotorer duel fuel LNG-motorer
1. mot 2. generasjon DF-TILHENGER: Salgsdirektør Johannes Martinsen i Wärtsilä Ship Power, Norway. Tore Stensvold

1. mot 2. generasjon

I den nye generasjonen dual fuel-motorer er utslippene av metan redusert med 70 prosent. Etter en ISO/IMO-vektet tabell har Wärtsilä klart å redusere de gjennomsnittlige utslipp av metan fra ca. 20 g per kWh til 6 g per kWh i snitt, ifølge Martinsen.

Tilsvarende tall for første generasjon lean burn er 8,4 g kW/h. Ifølge Rolls-Royce er dette redusert med 50 prosent i den nye generasjonen motorer, det vil si ned mot 4 g kW/h. Vektingen regnes ut i forhold til en motorbelastning på 25, 50, 75 og 100 prosent, men hovedvekt på 75 prosent belastning.

– Vi fortsetter utviklingen av våre LNG-motorer og har ambisjoner om å komme ytterligere ned, sier Martinsen.Ikke kompromiss

Han avviser påstander om at en DF-motorene er et kompromiss som medfører at motorene verken blir gode gass-motorer eller dieselmotorer.

– DF-motoren er optimalisert for gassdrift. Det er ikke en god dieselmotor, men en god gassmotor. Det er det den skal være, understreker Martinsen.

Wärtsiläs DF-motorer benytter diesel for å antenne gass.

– Drivstoffet som skal antenne gass/luftblandingen kan være biodiesel. Dermed blir det en klimanøytral prosess, sier Martinsen.

Oppgradert

Motorgiganten kan oppgradere de 280 LNG-motorene som allerede er levert, slik at metan-utslippene reduseres noe.

– Vi har allerede gjort noen oppgraderinger, sier Martinsen.KRAFTPAKKE: En Wärtsilä DF 50, V18-motor klar for levering. Motoren er på 16.630 kW ved 500 rpm turtall.
1. mot 2. generasjon DF-TILHENGER: Salgsdirektør Johannes Martinsen i Wärtsilä Ship Power, Norway. Wärtsilä

Fra olje til gass

Wärtsilä har fått støtte fra det norske NOx-fondet til ombygging av to hovedmotorer i en kjemikalietanker på 27.310 m3.

De to tungoljefyrte hovedmotorene 6L46B, hver på 5,850 kW, bygges om til DF 50 dual fuel LNG-motorer.

Kjemikalietankeren Bit Viking har i fem år trafikkert norskekysten og sluppet ut en god del NOx, SOx og partikler.

I august skal den svenske tankeren, som ble levert fra verftet Shanghai Edward Shipbuildning i Kina i 2007, bygges om til å gå på gass.

Komplisert

Wärtsilä har erfaring fra slik ombygging på landbaserte motorer. Det er imidlertid langt mer komplisert på skip. Flere Wärtsilä-avdelinger fra flere land er involvert i prosjektet.

Det svenskeide skipet får to LNG-tanker på dekk. Hver av dem er på 500 m/3, og blir første leveranse av Wärtsiläs nye gasstankkonsept LNGPac.

Les også: Slik skal metan fjernes

Les mer om: