INDUSTRI

Redningsplan for Södra Cell Tofte strandet

Moelven-aksjonærene avviste Statskogs andre bud.

Redningsplanen for Södra Cell Tofte ser ut til å gå i vasken.
Redningsplanen for Södra Cell Tofte ser ut til å gå i vasken. Bilde: Per Erlien Dalløkken

– Jeg vil ikke gå i detalj, men jeg kan si vi ikke ble enige. Vi hadde selvsagt et ønske om å komme i mål, men slik ble det altså ikke, sier styreleder i Viken Skog, Helge Evju til Østlendingen.

Det er aksjeposten i Moelven-konsernet som i dag eies av Viken Skog og AT Skog, skogeierlagene i Buskerud, Telemark og Agder, som Statskog har budt på. Det dreier seg om rundt 20 prosent av aksjene i Moelven.

Emisjon

Det har vært svært kompliserte forhandlinger som har krevd mange avklaringer.

Særlig skal Statskogs krav om en rettet emisjon for å komme opp i totalt 34 prosent av Moelven, i tillegg til oppkjøpet av 20 prosent, ha vært vanskelig å svelge for enkelte, skriver avisen.

Les også: Her skal trærne bli diesel

1,9 millioner kubikkmeter

Ifølge avisa var planen at pengene skogeierne fikk fra aksjeoppkjøpet skulle gjøre dem i stand til å kjøpe fabrikken på Hurumlandets sørspiss.

Fordi de svenske eierne av Tofte ikke ønsker at en statlig eid virksomhet skal ta over cellulosefabrikken, var statens plan å gå via Moelven-aksjene.

Cellulosefabrikken blir sett på som helt avgjørende for store deler av norsk skog- og trenæring. Södra-konsernet skal etter planen avslutte produksjonen på Tofte ved månedsskiftet.

Blir fabrikken stengt, faller tømmerforedlingen i Norge med 1,9 millioner kubikkmeter årlig.

Les også: Koker trær på 1500 grader for å lage flydrivstoff

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.