INDUSTRI

Rederiene vil ha nærskipsfartsstrategi

TILPASSET: Drammen Havn har god tilbud til alle, både togskinner og kort vei til hovedvei.
TILPASSET: Drammen Havn har god tilbud til alle, både togskinner og kort vei til hovedvei. Bilde: Drammen havn
Tore Stensvold
17. nov. 2011 - 13:52

Til tross for fagre ord og fromme ønsker om å frakte mer gods på kjøl i stedet for på landeveien, går utviklingen i feil retning.

Rederiforbundet håper en egen strategiplan må utarbeides og settes ut i livet. Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen sa ikke direkte at det skulle lages en slik strategiplan, men at dert blir mer fokus på sjøtransport i Nasjonal Transportplan (NTP).

Hun er i enig i at nærskipsfart og bedre logistikk må til for å hjelpe godstrafikken over på kjøl.

Avstanden øker

– Sjøtransport vil øke de neste 30 årene, men transport på vei øker enda mer. Gapet blir bare større. Utviklingen går feil vei i forhold til den ønskete retningen sa Berg-Hansen på et seminar om nærskipsfart i Rederiforbundet.

Hun lover at sjøtransport skal få større plass i neste transportplan, NTP 2014–2023. Hun påpeker at regjeringen er i ferd med å innfri løftene om å fjerner avgifter på sjøtransport, som ett av virkemidlene.

70 av 150 millioner

– I oppfølgingen av NTP 2010–2019 er gebyr- og avgiftsnivået for sjøtransporten redusert med nærmere 90 millioner kroner på tre år. Målet er lettelser på 150 millioner kroner. Resten tar vi neste år om ikke noe helt uforutsett skjer, sier ministeren.

Rederiforbundet er fornøyd med at avgiftene er på vei ned og at lostjenesten skal revideres. Regjeringen er i ferd med å nedsette et utvalg som skal levere en offentlig utredning (NOU) i slutten av 2012.

Lostjenesten er betalt av brukerne i form av losavgift. Det koster rederiene 650 millioner kroner i året. Rederiene mener regelverket er avleggs. Lospålegg og krav til farledsbevis er ikke tilpasset dagens tekniske virkelighet med nye elektroniske kart, GPS, AIS og annet navigasjonsutstyr.

LYDHØR: Fiskeri- og kystminister Lisberth Berg-Hansen innrømmer at utviklingen går i feil retning når mer og mer gods går landeveien og minde på kjøl.
LYDHØR: Fiskeri- og kystminister Lisberth Berg-Hansen innrømmer at utviklingen går i feil retning når mer og mer gods går landeveien og minde på kjøl.

Paradoks

Norges Lastebileier-Forbund venter en økning i godstransporten på vei på 50 prosent de neste 10 årene. Så stor økning ser ikke skipseierne for seg.

Administrerende direktør i Rederiforbundet, Sturla Henriksen, påpeker at det er et paradoks at Norge får så lite gjort når argumentene for mer sjøtransport er så gode: – Transport på kjøl betyr mindre miljøbelastning, mindre utslipp, færre ulykker, mindre køkjøring og bedre lokalmiljøer.

– Sjøtransport er svært kostnadseffektivt. Et fraktefartøy kan ta gods tilsvarende 200–300 lastebiler eller trailere, sier Henriksen og kaller sjøen for Riksvei 1 langs norskekysten, og Europavei 1 til kontinentet.

Mange kokker

På seminaret om nærskipsfart ble det understreket at gode havner og omlastingsterminaler, helst for både tog og trailere, samt effektive veitilførsel, er forutsetninger for mer sjøtransport.

– Jeg har jevnlig kontakt med samferdselsministeren og om dette, sier Lisbeth Berg-Hansen, og avslører at det kanskje er litt av problemet.

Transport omfatter flere departementer og etater, både samferdsel med veier og jernbane og nærings- og handelsdepartementet på vegne av godseiere og transportører.

INTERMODALT: Togskinnene ligger 200 meter fra kaia i Drammen havn og gods kan derfor fraktes rett fra skip og over på tog. I den nyeste delen kan containere løftes fra skip og over på tog.
INTERMODALT: Togskinnene ligger 200 meter fra kaia i Drammen havn og gods kan derfor fraktes rett fra skip og over på tog. I den nyeste delen kan containere løftes fra skip og over på tog.

Mange må bidra

Håpet er at mer fokus på sjøtransport i NTP kan bidra til å se transport i et større helhetsperspektiv.

– Både staten, transportørene, rederiene, vareeierne og havnene har et ansvar for at vi skal lykkes. Alle må hver for seg vurdere nye tiltak og virkemidler for å bygge opp om sjøtransporten som del av logistikkjeden. Jeg ser derfor fram til et samarbeid om en strategi for nærskipsfart som et viktig bidrag i denne sammenhengen, sa statsråden.

– Det er søt musikk i mine ører, sier Henriksen.

Rederiforbundet er fornøyd med at Lisbeth Berg-Hansen har hatt mye mer fokus på kystdelen av sitt departementet enn tidligere fiskeri- og kystministre.

"De 12 beste"

– I den gjeldende NTP på 325 sider, er bare 12 viet landets lange kyststripe. Det kommer også til syne i budsjettene. NTP må tenke nasjonal logistikkprogram, sier Henriksen.

Berg-Hansen rakk en kjapp replikk som utløste latter: – Det var de 12 beste sidene av NTP, da!

Tiltaksliste

Henriksen sa at Rederiforbundet og gruppen for Short Sea Shipping har konkrete innspill til regjeringen for økt sjøtransport:

  • Fiskale – dvs. skatter og avgifter
  • Regelverksendring – blant annet for å harmonisere sikkerhetskrav for farlig gods, som er strenger på sjø enn vei
  • Intermodalitet – effektive omlastingsterminaler mellom skip/vogntog/bane
  • Fjerning av sikkerhetsavgift
  • Revidering av lostjenesten, modernisere regelverk
  • Egen nærskipsstrategi
KLAR TALE: Sturla Henriksen, adm. dir. i Norges Rederiforbund, ber om egen strategi for nærskipsfart.
KLAR TALE: Sturla Henriksen, adm. dir. i Norges Rederiforbund, ber om egen strategi for nærskipsfart.

Havnenærhet

Spedisjonsgiganten Kühne+Nagel påpeker at Norges fortrinn er de voldsomt mange havnene. Næringslivet som har transportbehov ligger ofte langs kysten og dermed med kort vei til en havn.

– Havnenærhet er viktig. Men det er også presisjon, pålitelighet, effektivitet og tid. Sjø må kunne konkurrere på alle parametrene, sier Arne Faaberg, sjef for sjøtransport i det sveitsiske logistikkselskapet. Han påpeker at lønnsomhet og miljøgevinsten først oppnås om containeren er fylt opp begge veier, at det ikke bare er luft som transporteres tilbake.

Effektiv omlasting

Berg-Hansen påeker også at et godsfartøy som har med seg ferske varer fra sør til nord ikke kan stanse på alle havner på veien. Da er ikke varene spesielt ferske når de kommer fram.

– Det stiller krav til effektive omlastingshavner, sier hun. – Det må være like enkelt å sette en vare på et skip som på et vogntog, sa Berg-Hansen.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.