Rederiene deler hemmeligheter

Rederiene deler hemmeligheter
SAMLING: De syv rederiene som er med på prosjektetvar representert med dise på møte hos DNV i forrige uke: Kim H Jensen (Technical Manager - BOA Offshore), Rune Misund (Technical Support Manager Farstad Shipping), Trond Berge Kvalsvik (Kaptein Havila Shipping), Jarle Hovland (CE/Operations Superintendent - Eidesvik Offshore), Geir Ingebrigtsen (Operations Superintendent - Gulf Offshore Norge), Bjørn O. Austgarden (Kaptein - Solstad Offshore) og Nils Kåre Bondhus (Kaptein Siem Offshore). Bilde: DNV/Damir Cvetojevic

Energy Efficient Offshore Partners

 • Et felles industriprosjekt (JIP – Joint Industry Project).
 • Deltakere: BOA Offshore, Eidesvik Offshore, Farstad Shipping, Gulf Offshore Norge, Havila Shipping, Siem Offshore, Solstad Offshore, Det Norske Veritas (DNV).
 • Prosjektledelse: DNV ved Sverre Alvik
 • Varighet: Høst 2011-april 2012
 • Prislapp: Ikke offentliggjort (men trolig noen hundre tusen pr. rederi)
 • Mål fase I: Definere "best practise" innen effektiv og miljøvennlig drift av offshorefartøy og finne hvordan man kan måle energieffektivitet. Munner ut i retningslinjer (guidelines).
 • Eventuell fase II: Implementering av tiltak. Felles opptreden og krav/ønsker til oljeselskap/oppdragsgivere. Mye forbedringspotensial. Blant annet innføring av insentiver (økonomiske) for mer energieffektiv drift.

Eksempler på tiltak: • Riktig bruk av DP (dynamisk posisjonering)
 • Planlegging av turer/operasjoner (voyage/operation planning)
 • Fart (ikke alltid 10 knop transitt er mest energieffektiv – ene halvparten i 8 og andre i 12 knop kan være mer energieffektivt)
 • Polering av propell
 • Maling av skrog
 • Driftsprofil på maskiner
 • Logistikk
 • Kommunikasjon med kunde – planlegging
 • Opplæring av mannskap

Det Norske Veritas inviterte alle landets 22 offshorerederier med flere enn tre skip til å delta i et felles industriprosjekt som skal se på energieffektivitet og drivstoffbesparelser for skip i drift.

Ett av dem er Eidesvik Offshore. Administrerende direktør Jan Fredrik Meling hadde ingen betenkeligheter med å dele gode ideer og erfaringer.

– Dette er et industriansvar. Vi som rederier må i fellesskap jobbe for å redusere våre utslipp. Vi har helt sikkert mye å lære av de andre, og de en del av oss også, håper vi, sier Meling til TU.

INITAITIV: Svere Alsvik, leder for avdeling Miljø og energieffektivisering i maritimt område i DNV tok initiativ til effektiviseringsprosjektet for offshorefartøy.
Dele lure ideer INITAITIV: Svere Alsvik, leder for avdeling Miljø og energieffektivisering i maritimt område i DNV tok initiativ til effektiviseringsprosjektet for offshorefartøy. FOTO: DNV DNV/Nina Rangøy

Dele lure ideer

Initiativet til prosjektet Energy Efficiency Offshore Partners kommer fra DNV og Sverre Alvik.

– DNV har mye kompetanse på effektiv drift og vi har kartlagt en del tiltak. Samtidig vet vi at det gjøres mye lurt i ulike rederier. Prosjektet skal sørge for at alle får tilgang til de samme virkemidler og ideer, sier Alvik til TU.

Som en uavhengig tredjepart uten tilknytning til leverandører eller kommersielle baktanker, har DNV høy troverdighet og tillit. DNV har i et par-tre år tatt til orde for at skipsfarten kan redusere sine utslipp med minst 20 og opp mot 30 prosent, uten omfattende investeringer.

Plukker frukter

– Vi har ingen skjult agenda. Vi vil bare bidra til å redusere utslipp fra offshoreskip. Det finnes mange lavthengende frukter. Samarbeid mellom rederiene kan få fram dette, så kan de starte høstingen, sier Alvik.

De syv rederiene BOA Offshore, Eidesvik Offshore, Farstad Shipping, Gulf Offshore Norge, Havila Shipping, Siem Offshore og Solstad Offshore har til sammen 180 fartøy, alt fra supplyskip og konstruksjonsskip til ankerhåndterere og dykkerskip.

Tro på andres intelligens

– Selv om det er svært forskjellige skipstyper, er det en rekke tiltak som vil fungere for svært mange, sier Alvik.

Det har også Meling i Eidesvik tro på:

– Vi må vel være så ærlige og si at vi ikke har funnet alle gode ideer selv ennå. Vi har sikkert mye å lære av andre, sier Jan Fredrik Meling.

HOLDERI GJEN: Adm. dir. Jan Fredrik Meling i Eidesvik Offshore deler gjerne gode ideer og erfaringer, men vil ikke avsløre tekniske hemmeligheter som har med framtidig strategi å gjøre.
HOLDER IGJEN: Adm.dir. Jan Fredrik Meling i Eidesvik Offshore deler gjerne gode ideer og erfaringer, men vil ikke avsløre tekniske hemmeligheter som har med framtidig strategi å gjøre. Tore Stensvold

Mye å hente

De 180 skipene er beregnet å ha et samlet CO2-utslipp på ca. 1.7 mill tonn pr. år, basert på et drivstofforbruk på rundt 550,000 tonn. Prosjektet har ikke satt noe konkret mål for hva de vil oppnå.

Et viktig spørsmål de vil forsøke å besvare, er hvordan man skal få et enhetlig mål på energieffektivitet for disse skipstypene.

Quick fix

– Det er helt sikkert en del tiltak og forslag som noen kan sette i verk umiddelbart og dermed oppnå besparelser og utslippskutt, men målet er først og fremst å komme fram til "guidelines for best industry practice", eller på norsk: retningslinjer for best mulig praksis, sier Alvik.

Prosjektet skal pågå fram til april. Alvik håper de kan fortsette i en ny fase der de kan implementere tiltak og måle effekten av dem. Ikke minst håper han at rederiene kan opptre som en industrienhet som kan få med seg oljeselskapene til å oppnå mer.

– Når de opptrer i fellesskap, er det letter å oppnå noe i forhold til oljeselskapene. Jeg tror det vile være bra om det ble mer bruk av insentiver til å være mer energieffektive, sier Alvik.

Normand Subsea 7 - VS 4710 ROV SV - offshore konstruksjonsskip, subsea-skip. Bygget ved Simek for Solstad Offshore. Lengde: 113,5 m. Bredde: 24 m. Bruttoronn: 6.300. Diesel-elektrisk framdrift, Wärtsilä, DP, hiv-kompensert kran på 140 tonn, 5 moonpools, to + fire ROV
AVANSERT: Solstad-eide Normand Subsea 7 er ett av 180 skip som kan nyte godt av andres lure ideer for å drive mer effektivt. Solstad har allerde egne insentivprogram for å redusere drivstofforbruk og drive skip mer miljøvennlig. FOTO: Solstad Heine Birkeland/Solstad Offshore

Holder på noe

Eidesvik ser på prosjektet som en prosess.

– Vi har ikke tallfestet mål for hva vi vil oppnå med prosjektet. Det får komme etter hvert, sier Meling. Han vil imidlertid ikke avsløre alle rederiets hemmeligheter. – Det går på en del teknologiske utviklingsting. Det er nok ikke alt vi vil dele, men det går mer på framtidig strategiske valg, sier han.

Les mer om: