INDUSTRI

Produserer klor med ny teknologi

NY TEKNOLOGI: I cellesalen brukes ny teknologi som ikke bare bruker mindre energi, men som også gir bedre arbeidsmiljø.FOTO: HYDRO
NY TEKNOLOGI: I cellesalen brukes ny teknologi som ikke bare bruker mindre energi, men som også gir bedre arbeidsmiljø.FOTO: HYDROBilde: HYDRO
Knut StrømKnut StrømKnut Strøm
8. des. 2006 - 07:41

Ombygging klorfabrikk på Rafnes  • Byggestart: 1. mars 2005
  • I drift: 9. oktober 2006
  • Pris: Ca. 700 mill. kr


Salt er råstoffet

Råstoff for produksjonen er salt (NaCl) som leveres med båt. Salt løses i demineralisert vann til en lake som deretter renses ved filtrering og ioneveksling til den renhet som kreves for elektrolysørene. I hver fabrikk forbrukes ca. 220.000 tonn salt hvert år.


I elektrolysørene spaltes saltet ved hjelp av likestrøm slik at det dannes klorgass, lut og hydrogengass. Strømstyken i hver elektrolysør er ca. 16.000 A. Det uomsatte saltet fra elektrolysørene sirkuleres tilbake til saltoppløsningen hvor nytt salt løses opp.


Klorgassen som er mettet med vanndamp kjøles, tørkes og komprimeres før den benyttes som råstoff for produksjon av EDC (dikloretan) som igjen er råstoff for vinylklorid som er råstoffet for produksjon av PVC.


Luten som produseres i elektrolysørene oppkonsentreres fra 32 prosent NaOH til 50 prosent NaOH som er salgsproduktet. Luten skipes fra Rafnes til terminaler i Norden og Europa.


Hydrogen fra elektrolysørene kjøles, komprimeres og tørkes før den benyttes som brenngass og til hydrogenering i petrokjemianleggene på Rafnes og hos Borealis på Rønningen. Hydrogen til hydrogenfyllestasjonen i Porsgrunn (Herøya) kommer også herfra.

En ny membranteknologi for kloralkaliproduksjon førte til at Hydro Polymers besluttet å utvide produksjonen på Rafnes med en fabrikk som sto ferdig i fjor sommer.

Hydro bestemte også å bygge om fabrikkanlegget fra 1978. All klorproduksjon skjer nå utelukkende ved hjelp av ny membranteknologi.

Borte er bruk av asbest i elektrolyseprosessen. Den nye teknologien har gitt lavere energiforbruk, bedre arbeidsmiljø og redusert risiko for omgivelsene.

Totalt har Hydro investert nærmere to milliarder kroner, og anlegget er blant de mest konkurransedyktige og energieffektive i Europa.Produksjonen doblet

– Anleggene i den gamle fabrikken som behandler produsert klor og lut er beholdt, mens elektrolysedelen er erstattet med nye elektrolysører i en ny cellesal. Også anlegget som leverer renset saltlake til elektrolysørene er nytt, forklarer prosjektstyringsleder Jostein Johansen hos Hydro Polymers.

Produksjonskapasiteten i den ombygde fabrikken er lik den gamle, 130.000 tonn klor, 145.000 tonn lut (NaOH) og ca. 4000 tonn hydrogen i året. – Totalproduksjonen er det dobbelte av disse tallene, da fabrikken som ble startet i 2005 har samme kapasitet, sier Johansen.

Prosjekteringen startet i februar i fjor. Anskaffelse av utstyr og materiell startet i april samme år og fortsatte med levering fram til mai 2006.Tysk hovedkontrakt

– Kontraktsmessig var anlegget delt i to hoveddeler. Den ene delen var hovedkontrakt på prosessdelen og den andre omfattet tilkoblingen av prosessdelen til eksisterende anlegg, forklarer Johansen.

Hovedkontrakten gikk til Uhde fra Tyskland. Uhde brukte flere norske underentreprenører; Veidekke AS utførte grunn- og betongarbeider og Siemens hadde elektro- og instrumentarbeidet. Rørarbeider, isolasjons-, overflatebehandlings- og stålarbeider ble utført av tyske firmaer.

Anleggsarbeidene startet 1. mars i fjor med grunnarbeider og fortsatte med bygging av de fire prosessbyggene. Montasje av utstyr, rør, instrumentutstyr og elektriske anlegg startet i oktober fortsatte fremover til juni i år.

Arbeidene med koblingen mot det gamle prosessanlegget startet i april i fjor med bygningsarbeider. Rørarbeider startet i august i fjor med forberedelser til en stopp i eksisterende klorfabrikk for å gjøre klart for tilkobling av det nye utstyret.Ut med anlegg fra 1978

I siste halvdel av september og begynnelsen av oktober i år ble det gamle anlegget stoppet for godt, og det nye anlegget koblet inn. Det gamle anlegget hadde da vært i drift siden 1978.

– Utprøving og oppstart av det nye kloranlegget ble utført av hovedkontraktoren Uhde, prosjektorganisasjonen og driftsorganisasjonen til Hydro Polymers. Den 9. oktober ble det nye anlegget startet. Det var i henhold til planen, sier Johansen.

På HMS-siden er resultatene gode.

– Det skyldes svært tett oppfølging pfra både Hydros og hovedkontraktors side, påpeker Johansen.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.