KRAFT

Penger stopper energieffektivisering

¿ Industrien er den største brukeren av energi og potensialet for energisparing er størst, men i stor grad er billige tiltak i industrien gjennomført, sier Marit Holtermann Foss som satt som medlem av utvalget for Norsk Industri.
¿ Industrien er den største brukeren av energi og potensialet for energisparing er størst, men i stor grad er billige tiltak i industrien gjennomført, sier Marit Holtermann Foss som satt som medlem av utvalget for Norsk Industri.
Trond Gram
26. juni 2009 - 12:10

Lavenergiutvalget, som leverte sin rapport torsdag, mener det bør settes et politisk mål på minimum 20 prosent reduksjon i energibruk i industrien utover generell teknologiutvikling innen utgangen av 2020.

Gjennomført

Kraftintensiv industri i Norge brukte omtrent 41,5 TWh energi i 2007.

Treforedlingsindustrien hadde en energibruk på 103 TWh. Potensialet for energisparing er med andre ord stort.

– Industrien er den største brukeren av energi og potensialet for energisparing er størst, men i stor grad er billige tiltak i industrien gjennomført, sier Marit Holtermann Foss som satt som medlem av utvalget for Norsk Industri.

Barrierer står i veien

I rapporten skriver Lavenergiutvalget, som ble ledet av tidligere Norske Skog-sjef Jan Reinås, at det er flere barrierer som står i veien for ytterligere energieffektivisering i industrien.

For å stimulere til ytterligereeffektivisering er det viktig at både lønnsomheten i og kapitaltilgang til denne typen tiltak styrkes, mener utvalget.

Investeringsstøtten fra Enova og Innovasjon Norge må forenkles, utvides og økes.

Programmet for energieffektivisering i industrien (PFE- ordningen) må utvides og rammene til pilot- og demonstrasjonsprosjekter økes.

– Det har vært gjort veldig mye i industrien, men det er stort potensial igjen. Det som er den største barrieren er uforutsigbarhet. Man må vite om man fortsatt driver med produksjon om 10 til 20 år. En måte å få gjort noe med det er bedre forutsigbarhet i krafttilgangen, sier Holtermann Foss og viser til at miljøregler, skatter og avgifter er andre rammebetingelser som må være forutsigbare.

MINDRE UTSLIPP:¿ Nye tiltak i gjenvinningsindustrien kan redusere CO2-utslippene med 5,1millioner tonn, sier fagsjef i Norsk Industri, Marit Holtermann Foss.
MINDRE UTSLIPP:¿ Nye tiltak i gjenvinningsindustrien kan redusere CO2-utslippene med 5,1millioner tonn, sier fagsjef i Norsk Industri, Marit Holtermann Foss. Norsk Industri

Tilgang til penger

Et annet problem for industrien er tilgangen til penger.

Noen som har merket det er Eramet i Sauda, som nylig skrinla et energigjenvinningsprosjekt som de hadde sammen med Statkraft.

– Til tross for at det har vært jobbet hardt i begge selskaper for å få realisert anlegget, har de økonomiske nedgangstidene gjort det vanskelig å finne lønnsomhet i prosjektet. Årsakene er kraftig fallende energipriser, usikre metallmarkeder og redusert etterspørsel etter mangan, var begrunnelsen som ble gitt.

– Jeg kjenner ikke Eramet-saken så godt, men det er klart at de er en del av et internasjonalt konsern. Det er mange bedrifter som eies utenfra, og som har andre steder å investere pengene sine. Situasjonen vi er inne i nå gjør at det ikke tas mange investeringsbeslutninger, sier Foss, og bekrefter at energieffektivisering i industrien rammes av dagens finanssituasjon.

Teknologi

Lavenergiutvalget drar også frem teknologiske barrierer som manglende kompetanseutveksling, avbrudd og kvalitetsrisiko, lavtemperatur og forurensning av spillvarme.

– Teknologiske barrierer kan man overvinne med tid og forskning. Det er ikke de største. Det er alltid i bedr interesse å komme videre i sine prosesser, sier hun til Teknisk Ukeblad.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.