INDUSTRI

Patentsøknader ut av landet

Bilde: RAGNA KRONSTAD

Patentstyret

Patentstyrets hovedoppgaver er å behandle søknader om patenter, varemerke- og designregistreringer. Patentstyret skal bistå norsk næringsliv til å styrke sin virksomhet.

I 2005 mottok Patentstyret 5985 patentsøknader. Av dette var om lag 21 prosent norske søknader.

Den norske patentkompetansen er fordelt på om lag 20 patentfullmektigkontorer rundt i landet, i tillegg til Patentstyret

Den europeiske patentorganisasjonen (EMO)

Den europeiske patentkonvensjonen (EPC) er en internasjonal avtale fra 1973 som innførte et europeisk patentsystem og opprettet den europeiske patentorganisasjonen (EMO).

Norge blir land nummer 32 som tiltrer avtalen fra 1. januar 2008

Hensikten er at norske søkere får enklere og billigere tilgang til europeiske patenter

Undersak: Krever omstillinger i patentfullmektigbransjen

For Patentstyret betyr medlemskapet i EPO en reduksjon i saksmengden på 80 prosent og årlig inntektstap på om lag 16 millioner kroner for Patentstyret. Det betyr også en reduksjon i antall ansatte. – Vi holder nå på med en organisasjonsgjennomgang med sikte på innsparinger, sier Smith.

Også de private patentkontorene vil miste store inntekter ifølge Smith. Frem til nå har de fått en stor del av inntektene sine gjennom oversettelser og annen behandling av søknader som Patentstyret får inn. Administrerende direktør Jørgen Smith er nå spent på om Stortinget vil opprettholde sitt krav om at Patentstyret skal gå i økonomisk balanse.

– Hvis det kravet fortsatt skal gjelde, har vi et vanskelig dilemma, sier Smith.

Fra 1. januar opprettes et nordisk patentinstitutt i samarbeid mellom patentmyndighetene i Norge, Danmark og Island. NPI skal bidra til å sikre at lokal kompetanse opprettholdes.

– Men det er ikke noe siktemål at NPI skal gå med overskudd og på den måten subsidiere Patentstyret, sier Smith.

Jørgen Smith mener et EPO-medlemskap ikke løser sentrale utfordringer for europeisk patent.

– Kravet om oversettelse av det europeiske patent til de ulike 33 medlemslandene utgjør en betydelig del av patenteringskostnadene. I Europa er det også mangel på et regionalt patentrettsystem. Det gjør at et europeisk patent kan kjennes ugyldig av domstol i et land og gyldig i et annet. Det er et stort problem, sier Smith.

Både Norsk Industri og NHO jubler over at Norge, som et av de siste landene i Europa, nå tar steget inn i Den europeiske patentorganisasjonen (EPO).

Lavere kostnader, enklere søknadsprosesser og bedre konkurransevilkår er bare noen av fordelene næringen viser til.

– Patenter blir stadig viktigere. God patentbeskyttelse betyr mye, sier fagsjef Thor Amlie i Norsk Industri til Teknisk Ukeblad.

Han legger ikke skjul på hva han mener om at Norge blir medlem først nå:

Vernet styret

– Næringsdepartementet har somlet av hensyn til Patentstyret. For industrien har det derimot vært viktig å få fjernet et unødvendig ledd.

I dag må en patentsøker først sende søknad til EPO og deretter en separat søknad til Norge for å sikre seg særskilt beskyttelse her. Fra neste år trenger ikke søkerne forholde seg til to patentfullmektiger. Det sparer de penger på.

Både Norsk Industri og NHO mener Norge nå vil bli mer attraktive for internasjonale investorer. Videre mener Norsk Industri at Norge nå i større grad vil kunne tiltrekke seg investeringer i viktige bransjer som for eksempel bioteknologi.Må ikke svekke norsk kompetanse

Medlemskapet i EPO gjør at Patenstyret i Norge mister 80 prosent av sakene sine. Men mens Nærings- og handelsdepartementet og Patenstyret selv er opptatt av Patentstyret fortsatt skal sikres god kompetanse, er næringen mindre bekymret.

– Patentkompetanse må være tilgjengelig for norske bedrifter, men vi synes ikke det er gitt at Patenstyret må ha denne kompetansen. Den kan like gjerne innehas av private og med fordel private utenfor Norge, sier Thor Amlie.

Kompetanseflukt

Slik tenker ikke departementet:

– Nærings- og handelsdepartementet (NHD) er opptatt av å opprettholde kompetansen i Norge, sier ekspedisjonssjef Mette Wikborg i avdeling for forskning og innovasjonspolitikk i NHD.

Wikborg understreker betydningen av at Patentstyret fortsatt har høy kompetanse slik at nasjonale patentsøknader kan behandles like godt, særlig for små og mellomstore bedrifter. Hun viser til at departementet har utredet tiltak som skal sikre at Patentstyret kan opprettholde og videreutvikle rollen som et nasjonalt kompetansesenter for industrielle rettigheter.

Felles framstøt

– Hvilke tiltak har dere gjennomført?

– Vi har inngått en avtale mellom Island, Danmark og Norge om opprettelsen av et nordisk patentinstitutt. Instituttet skal sørge for nordisk samarbeid på patentområdet. I tillegg har vi fått laget en tiltaksplan, sier Wikborg.

NHD skal arbeide videre med disse problemstillingene i stortingsmeldingen om innovasjon som er varslet neste år.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.