Oljeeksporten faller

Oljeeksporten faller
MINDRE EKSPORT: Norge har eksportert åtte prosent mindre olje hittil i år enn i samme periode i fjor. Likevel tjener vi om lag det samme på grunn av høy oljepris. Bilde: Statoil

Salget av norske varer til utlandet går fortsatt i overskudd. Men vi eksporterer mindre av vårt viktigste produkt; oljen.

Høy oljepris gjør at vi tjener like mye selv om vi selger mindre olje. Eksportverdien på oljen var på 23,2 millarder kroner i juli 2010, om lag det samme som i juli i fjor. Men Norge eksporterte bare 48 millioner fat i juli 2010, mot 56,5 millioner fat året før.

I løpet av årets første syv måneder eksporterte vi åtte prosent mindre olje enn i samme periode i fjor, målt i antall fat. Samtidig har oljeprisen økt med 35 prosent.

Naturgassen faller også

Vi eksporterer også noe mindre naturgass. Det ble eksportert gass for 11,4 milliarder kroner i juli. Det er 6,5 prosent mindre enn i samme måned i fjor.

Det viser juli-tallene fra Statistisk Sentralbyrå.

Nedgang i annen eksport

Men vi eksporterer også andre varer enn olje og gass. Verdien av norsk eksport utenom olje og skip var i juli på 26,2 milliarder kroner, en liten nedgang fra året før.

Det har vært en økning i salget av fisk, kjemiske produkter og metaller, men en nedgang for metallvare, maskiner og transportmidler.

Økt importen

Vi importerte for 33,3 milliarder kroner i juli 2010. Det er en oppgang fra i fjor. Vi importerte flere kjøretøyer og mer telekommunikasjonsutstyr enn samme måned i fjor, men færre maskiner.

Importen av jern og stål gikk ned i juli, men importen av andre metaller gikk til sammen opp med over 50 prosent.