INDUSTRI

Ny arbeidshest

FØRSTE: Katamaranen Lindesnes er det første nybygde fartøyet kystverket har mottatt på 25 år. Nå skal flåten moderniseres. Bare for i år har staten bevilget 45 millioner kroner ekstra til flåtefornyelse.
FØRSTE: Katamaranen Lindesnes er det første nybygde fartøyet kystverket har mottatt på 25 år. Nå skal flåten moderniseres. Bare for i år har staten bevilget 45 millioner kroner ekstra til flåtefornyelse.

Arbeidsfartøyet Lindesnes ble høytidelig døpt og overlevert i Ålesund mandag denne uka. Det 23 meter lange fartøyet er bygget ved Vestens båtservice i Mandal og kostet 25 millioner kroner.

Lindesnes inngår i flåten til Kystverket Rederi og skal følge hovedfartøyet Hekkingen. Lindesnes skal ha et mannskap på tre, som etter behov tar med seg annet mannskap fra ”moderfartøyet” for å utføre ulike oppdrag i farledene.

Liten og kjapp

Fartøyet, som er av typen katamaran, vil dermed fungere som en arbeidsplattform. Skipet har topp moderne navigasjonsutstyr og er raskere enn Kystverkets øvrige arbeidsfartøy. Dermed blir responstiden i forbindelse med forlis og forurensning kort. Ettersom det er lite, kommer det til på steder Hekkingen blir for stor.

Arbeidsoppgavene vil bestå i vedlikehold og nyinstallasjon av navigasjonsinnretninger i farledene langs kysten. Det inngår også i statens oljevernberedskap.

På tegnebrettet

Nå er Kystverket i gang med kravspesifikasjoner og prekvalifisering av mulige leverandører til nye arbeidsfartøy. Regjeringen har bevilget 45 millioner kroner til fornying av flåten.

Norsk Industri og flere politikere mener nedgangen i skipsverftenes ordreinngang kan dekkes opp med blant annet å bygge flere skip for oljevern og beredskap ved norske verft.

Utskifting

Kystverket opplyser på sine nettsider at de på sikt må bytte ut alle arbeidsfartøyer. I den forbindelse vil de se på hvordan funksjonaliteten kan bedres for å gjøre driften mer effektiv.

Kystverket jobber blant annet med å utvikle ny grunnutrustning for oljevernutstyr til alle sine fartøy.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.