INDUSTRI

NOx-rensing: - Oppgitt over direktoratet

TUNG: Nytt eksosanlegg med NOx-rensing i et SCR-anlegg med ammoniakk som reaksjonsmiddel vil gjøre Steigtind mer miljøvennlig. Sjøfartsdirektoratet sier nei.
TUNG: Nytt eksosanlegg med NOx-rensing i et SCR-anlegg med ammoniakk som reaksjonsmiddel vil gjøre Steigtind mer miljøvennlig. Sjøfartsdirektoratet sier nei.Bilde: Torghatten Nord
Tore Stensvold
5. feb. 2010 - 11:09

Dette er saken:

Torghatten Nord og Mecmar vil bytte ut eksosanleggene i to hurtigbåter og sette inn nye, lettere som også fjerner 80% NOx. Reaksjonsmiddelet er ammonaikk, en giftig gass. Sjøfartdsdirektoratet forbyr bruk av ammoniakk. Mecmar mener de har tekniske løsninger som kan ivareta sikkerheten. Ifølge Mecmar endrer direktoratet argumentasjon i stedet for å gå i dialog for å finne løsninger. Hurtigbåter er (foreløpig) ikke pålagt NOx-krav.

Sjøfartsdirektoratet vil ikke godkjenne bruk av ammoniakk som reduksjonsmiddel i et eksosrenseanlegg på de to katamaranene Salten og Steigtind. Nye eksosanlegg med NOx-rensing kan fjerne opp til 80 prosent av NOx-utslippene og samtidig få ned drivstofforbruket på båtene.

Rederiet og engineeringfirmaet Mecmar har anket avslaget til Nærings- og handelsdepartementet. Departementet vil imidlertid ikke overprøve direktoratets vurdering av sikkerhet for mannskap og passasjerer.Negativ holdning

Departementet oppfordrer rederiet må gjerne søke om dispensasjon, men det skal godt gjøres om de får det, svarer Sjøfartsdirektoratet på spørsmål fra Teknisk Ukeblad.

Rederiet er svært interessert i et pilotprosjekt. Imidlertid går kontrakten for drift av ruta Nordlandsekspressen med Nordland fylkeskommune ut om snaue to år. Før tillatelse er gitt og utstyr montert, er det knapp tid for tilbakebetaling av investeringen. Rederiet risikerer å bli sittende med en eller to ombygde båter uten oppdrag.

Nordland fylkeskommune kan ikke love at de vil forlenge kontrakten, selv om de er positive til miljøombyggingen.

– Avtalen går ut 31/12 2011. Vi verken kan eller ønsker å kommentere om Torghatten Nord vil få ny kontrakt på ruta Sandnessjøen-Svolvær, sier Steinar Pedersen i fylkeskommunens samferdselsavdeling.Positiv tone

– Vi vil på vegne av rederiet søke om dispensasjon for å bygge om en av båtene som et pilotprosjekt så snart rederiet har fått noe mer forpliktende svar, sier administrerende direktør Ragnar Selstad i Mecmar.

Sjøfartsdirektoratet skiver imidlertid tid til TU: "(...) Imidlertid anser direktoratet det som sikkerhetsmessig uforsvarlig å starte prototyptesting på fartøy i ordinær drift og en søknad vil bli avslått dersom det ikke skal foregå tilstrekkelig og uttømmende modelltesting, som kan bevitnes av TKO/Klasse i forhold til relevante sikkerhetsspørsmål, før det kan være aktuelt med testing om bord på fartøy som skal ha fartssertifikater."Lite løsningsorienterte

Selstad er oppgitt over at direktoratet ikke er mer åpen for å diskutere og finne løsninger på problemer og utfordringer.

– Når vi får tilbakemeldinger om tekniske løsninger som ikke holder, jobber vi fram alternativer. Men vi får ikke kommentarer, bare nye argumenter mot, sier Selstad.

Direktoratet mener at rensing med det langt mindre farlige urea bør benyttes.

– Da blir anlegget for stort og tungt. Vi har solgt mange anlegg basert på urea, men til større båter der vekt og plass ikke er kritisk. Vi vil ikke levere noe som er farlig, sier Selstad.

Les mer om: