Norske Skog og Statkraft inngår avtale

Norske Skog og Statkraft inngår avtale
Norske Skogs papirfabrikk på Skogn får levert kraft fra Statkraft fra og med nyttår. Bilde: Scanpix

Avtalen sikrer videre drift ved papirfabrikken, som var avhengig av en ny langsiktig kraftavtale fra nyttår.

Arbeidsplasser

– Vi er godt fornøyd med avtalen. Norske Skog Skogn er viktig både for konsernet og for skognæringen i Midt-Norge. Dette er med på å sikre arbeidsplasser på Skogn, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog i en pressemelding.

Ifølge avtalen skal Statkraft levere 0,8 TWh per år frem til utgangen av 2022.

Avtalen er fremforhandlet i samarbeid med Finnfjord AS, som tidligere i dag annonserte at de hadde inngått en liknende avtale med Statkraft.

I forhandlinger

De fleste av de eksisterende kraftavtalene til Norske Skog Skogn går ut ved årsskiftet, men utenom Statkraft-avtalen har de også 0,3 TWh tilgjengelig, noe som sikrer tilnærmet full kraftinndekning for 2011.

Norske Skog opplyser også at de er i forhandlinger med Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) om å fylle opp det samlede kraftbehovet på Skogn med en ny langsiktig avtale.

Les mer om: