Norske Skog legger ned Follum

Norske Skog legger ned Follum
SLUTT: Her begraver de demonstrerende Follum-ansatte 140 år med historie etter at bedriftsforsamlingen i Norske Skog gjorde endelig vedtak om å legge ned papirfabrikken på Follum utenfor Hønefoss. Bilde: Scanpix

Torsdag ettermiddag møttes bedriftsforsamlingen på Norske Skogs hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Da kvelden kom var det slutt for Follum.

– Bedriftsforsamlingen har i dag behandlet forslag fra konsernstyret i Norske Skog om permanent stengning av papirproduksjonen ved Follum. Bedriftsforsamlingen som består av tolv aksjonær- og seks ansattevalgte medlemmer, til sammen 18 medlemmer, besluttet mot fire stemmer å gi sin tilslutning til styrets vedtak fra i går. Dette er åpenbart en vanskelig sak for ansatte og leverandører til Follum, men beslutningen styrker grunnlaget for fremtidig konkurranseevne og lønnsomhet for de øvrige norske virksomhetene i Norske Skog. Bedriftsforsamlingen har tillit til den måten styret har behandlet denne saken på, sier lederen av bedriftsforsamlingen i Norske Skog, Tom Ruud.

.

140 års historie over

Hovedtillitsvalgt Stein-Roar Eriksen, Geir Morten Knutsen (Tekna) og Stein Espe (NITO) håpet med et åpent brev til de 18 medlemmene i bedriftsforsamlingen å hindre at papirfabrikken på Hønefoss ble lagt ned. Men en helomvending kom aldri.

Heller ikke de ansattes siste forsøk på å bevare arbeidsplassen ved å demonstrere utenfor Norske Skogs hovedkontor hjalp. Klokken 19 ga bedriftsforsamlingens leder de rundt 140 fremmøte Follum-ansatte den tunge beskjeden.

Produksjonen legges ned senest 31. mars nest år. Dermed er det slutt på Follum-fabrikkens 140-årige historie.

Les også: Reiten anbefaler Follum-nedleggelse

Vil bidra etter nedleggelsen

Etter at Norske Skog gikk inn for å legge ned Follum-fabrikken har Buskerud fylkeskommune opprettet et fond på 5 millioner kroner for å sikre og utvikle arbeidsplasser i området.

– Fondet er etablert som strakstiltak til å kunne ha noen midlertilgjengelig for å bidra til kommuner som får store utfordringerpå grunn av bedriftsnedleggelser, sier fylkesordfører Morten Eriksrød i Buskerud til NTB.

Les også: Norske Skog anbefaler å legge ned Follum

Han forteller at fondet blir satt i forbindelse med omstillingsfondet til Norske Skog og øvrige midler som ble stilt til rådighet i kjølvannet av Union-saken i Skien i 2005. Alle partiene i fylkestinget i Buskerud sto bak forslaget som ble vedtatt torsdag ettermiddag.

Etter omstillingsloven plikter fylkeskommunen så snart som mulig å kalle inn ledelsen og de ansatte i bedriften, kommunen, Innovasjon Norge og Nav til drøftingsmøte.

– Jeg setter også stor pris på at Nærings- og handelsdepartementspolitiske ledelse har varslet at de gjerne vil komme raskt i møte medfylkeskommunen og Ringerike kommune. Jeg regner med at vi kan ha et sliktmøte før jul, avslutter fylkesordfører Morten Eriksrød i Buskerud.

Les også:

600 må gå i Norske Skog

Skogeierne kjemper for Follum

Vil gjøre Follum til energisentral

Les mer om: