INDUSTRI

Norge tilbyr skipsovervåking

OVERSIKT: Sjefsforsker Bjørn Narheim fra FFI viser kartplott med skipsposisjoner. Modell av AISsat i full skala i forgrunnen.
OVERSIKT: Sjefsforsker Bjørn Narheim fra FFI viser kartplott med skipsposisjoner. Modell av AISsat i full skala i forgrunnen.

Norge har omprogrammert en satellitt for å skaffe oversikt over skipstrafikken rundt Japan.

Satellitten AISsat-1 passerer og Japan to ganger i døgnet og samler inn posisjon, kurs, fart, identifikasjon, bestemmelsessted o g annet fra sendere om bord på alle skip over en gitt størrelse.

Satellitten operere av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Kystverket.

Gir oversikt

– Vi gir nå den japanske kystvakten tilgang til disse data fortløpende. De har ansvaret for maritime søk- og redningsoperasjoner, og vi håper dette kan være et lite bidrag til bedret situasjonsoversikt i den ekstreme situasjonen de nå må håndtere, sier sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen i Kystverket.

Han opplyser til Kystverkets nettsider at satellitten ble omprogrammert allerede fredag, samme dag jordskjelvet og tsunamien rammet Japan.

Umettelig behov

– Erfaringsmessig er det et nærmest umettelig behov for situasjonsoversikt i forbindelse med naturkatastrofer, og vi håper at data fra denne satellitten kan benyttes for å dekke noe av dette, sier Dimmen.

Ifølge Kystverket bidrar AISsat-1 sammen med andre system, som meldingssystemet LRIT (Long Range Identification and Tracking), til å identifisere posisjonen til norske skip.

Les også: Ingeniørbragden 2010:<br/> AISsat-1: Tar tyvfiskere – sikrer skipsfart

Norske skip

– Dette er svært nyttig i situasjoner hvor man kan være truet av radioaktive utslipp eller andre miljøfarer, sier Dimmen,

Ifølge Kystverket er det ti norske båter i japansk farvann.

Nominert

Den norske satellitten AISsat-1 ble skutt opp i juli 2010, og er et samarbeidsprosjekt mellom Kystverket, Forsvarets forskningsinstitutt, Norsk Romsenter og Kongsberg Seatex.

AISsat-1 var nominert til TUs kåring Årets ingeniørbragd 2010.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.