MOTOR

Norge leder EU-prosjekt

KURS: Sikker navigasjon forutsetter gode kart og sikker kommunikasjon.
KURS: Sikker navigasjon forutsetter gode kart og sikker kommunikasjon. Bilde: Tore Stensvold
Tore Stensvold
7. juli 2009 - 07:30

I oktober starter et nytt treårig EU-prosjekt som skal se på sammenheng og samarbeid mellom sjø og land. Prosjektet er kalt BLAST – Bringing Land and Sea Together.

Det norske Sjøkartverket er satt til å lede arbeidet, som har et totalt budsjett på 54 millioner kroner.

Hand i hand

BLAST skal samordne kartinformasjon mellom land og sjø, bidra til å styrke det maritime trafikkovervåkingssamarbeidet mellom land i Nord-Europa, og etablere en database som dokumenterer klimaendringer i kystområder.Som ledende partner er Sjøkartverket ansvarlig for overordnet prosjektledelse, for prosjektets resultater, og for rapportering til Interreg. Prosjektet sorterer under programmet Interreg IVB North Sea Region.

Seks pakker

Prosjektet er delt i seks arbeidspakker:

  1. Prosjektledelse
  2. Informasjon
  3. Sammenstilling av geografiske data fra land og sjø
  4. Harmonisering av maritim informasjon
  5. Integrasjon av maritim trafikkinformasjon
  6. Beslutningsstøtte for integrert kystsoneforvaltning


Med på to

Sjøkartverket skal delta faglig i arbeidspakke tre om vertikalt referansenivå og i arbeidspakke fire innen harmonisering av ENC-er og farvannsbeskrivelser.

I tillegg vil Sjøkartverket levere data til de øvrige arbeidspakkene.

Arbeidet vil medføre utstrakt samarbeid med andre sjøkartverk, kystverk, universiteter, høyskoler og privat virksomhet.Vestlig innsats

Kystverket Vest i Haugesund får også en sentral rolle i BLAST-prosjektet.

De skal ha regien for en av de seks arbeidspakkene som skal fokusere på skipsovervåking og samordning og distribusjon av maritim trafikkinformasjon.

Regiondirektør John Erik Hagen i Kystverket Vest sier at et tettere samarbeid innen trafikkovervåking og utveksling av skipsinformasjon vil kunne bidra til å styrke sjøsikkerheten, forhindre forurensning og kontrollere avfallshåndteringen fra skip i dette høyt trafikkerte området i Europa.

Automatisk

Skip som ankommer europeisk farvann overvåkes automatisk av maritime myndigheter og skipene er pliktige til å rapportere via det sentrale meldingssystemet SafeSeaNet som driftes av EUs sjøsikkerhetsorganisasjon EMSA.

Det norske SafeSeaNet-systemet driftes av Kystverket og utveksler skipsinformasjon med det europeiske SafeSeaNet-systemet, skriver Kystverket i en pressemelding.

Målet med Kystverkets arbeidspakke i forskningsprosjektet er utvikling av et felles opplegg for innsamling og utveksling av skipstrafikkinformasjon i dette systemet.

Budsjettet for denne delen er på ca. sju millioner kroner.Mange med

Flere enn 15 nasjonale maritime myndigheter og organisasjoner fra Sverige, Danmark, Tyskland, Belgia, Storbritannia og Norge deltar i BLAST.

I tillegg vil Nederland bli invitert til å delta. Prosjektets seks arbeidspakker er tildelt et totalt budsjett på seks millioner euro, tilsvarende rundt 54 millioner kroner.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.