INDUSTRI

– Norge har et ansvar

¿ Ganske tidlig begynte jeg å tro at dette skal vi få til og at vi kommer til å klare å lage reell industri av dette, sier Per Håvard Kleven.
¿ Ganske tidlig begynte jeg å tro at dette skal vi få til og at vi kommer til å klare å lage reell industri av dette, sier Per Håvard Kleven. Bilde: Camilla Aadland

KONGSBERG: Kleven er ikke i tvil. Ny industri som bygger og installerer kraftverk for jordvarme er som hånd i hanske for Kongsbergindustrien.

Egentlig er han administrerende direktør for Devotek, som bistår andre bedrifter med rådgivning og produktutvikling. Men mye tid har gått til jordvarmeprosjektet det siste året.

Inspirert

Veien fra idé til handling var nemlig ikke lang. I dag har prosjektet fått flere hundre tusen kroner i støtte og på nyåret skal ressurspersoner fra de ulike bedriftene i Kongsberg jobbe videre med jordvarme.

– Jeg var inspirert av Göran Persson, og tenkte at det er riktig at Norge har et eget ansvar for å utvikle fornybar energi. Jeg tenkte på hvem i Norge som kan bidra og kom til at det må være Kongsbergindustrien. Og så tenkte jeg på hvem som burde ta ansvar og kom til at det måtte bli meg, sier Kleven om hvordan han fikk ideen til å satse på jordvarme.Store fordeler

Jordvarme, eller dyp geotermisk industri, er fremdeles på forskningsstadiet og lite er gjort for å utvikle dette til en industri på verdensbasis.

Kleven mener fordelene med geotermisk energi er så store at dette må bli en stor industri i fremtiden.

– Geotermisk energi gir en jevn produksjon uten skadelige naturinngrep. Det er ingen krav til infrastruktur og jordvarme kan dermed være nyttig også i u-land, sier Kleven.

Kraftverk

Han lanserte ideen for Kongsberg Innovasjon, som eies av industribedriftene i Kongsberg og som har så mål å skape ny industri i området. Det endte med at han ble hyret inn som prosjektleder.

– Ganske tidlig begynte jeg å tro at dette skal vi få til og at vi kommer til å klare å lage reell industri av dette, sier Kleven.

Målet er å levere ferdige kraftverk som kan lage energi av jordvarme.

Kleven mener Norge har gode forutsetninger for å være tidlig ute med dette.

– Vi har teknisk offshore-kunnskap som gir Norge en unik mulighet for å bli ledende på geotermi. Vi har erfaring fra boring på store dyp og kunnskap om geologi og geotermiske forhold. I tillegg har vi en solid energikunnskap og mye kunnskap også om markedet og markedsmekanismer, sier han.Passer for Kongsberg

Kongsbergindustriens satsning på systems engineering, gjør at satsingen er naturlig å gjøre der, mener Kleven.

– Vi er vant til en tverrfaglig og integrert tilnærming i helhetlige prosesser. Akkurat en slik tilnærming trenger vi for å kunne utvikle industri av geotermisk energi, sier han.

Han trekker frem at bedriftene på Kongsberg er vant til å hente inn og bruke høy kompetanse og at industrien her har kompetanse innen mange ingeniørdisipliner.

– Vi er vant til å løse oppgaver i det internasjonale rom.

Kontakt

Han har opprettet nær kontakt med forskningsinstitusjoner som NTNU, Universitetet i Bergen og Iris og føler han begynner å få gehør også på politisk hold.

– Vi har fått god støtte fra fylkesordføreren og lokalpolitikere her i Buskerud. Blant annet har vi fått 400 000 i støtte fra fylkeskommunen. Vi har også hatt møte med Nærings- og handelsdepartementet og satser på å få til et møte med Olje- og energidepartementet, sier Kleven.Vil bli prioritert

Kongsberg Innovasjon er med i Norges første senter for geotermisk energi, som har Universitetet i Bergen som base. Senteret fikk avslag da de søkte om å bli et av de nye forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME).

Grunnen er at jordvarme ikke er ett av de prioriterte områdene i Energi 21, som er energiaktørenes strategi for forskning og utvikling innen energisektoren. Dette jobber Kleven nå med å endre på.

– Vi har nær og god kontakt med Energi 21. Vårt mål er at geotermi skal komme inn på listen i løpet av 2010. Vi presser på og signalene så langt er løfterike, sier prosjektlederen.

Han legger ikke skjul på at myndighetene må være med på laget, dersom dette virkelig skal bli noe av.

– For at dette skal bli suksess i Norge, er det nødvendig at myndighetene er med i ganske stor grad, sier han.Forskning på sparebluss

Så langt er det en installert effekt på ca 11 GW geotermi i verden.

– Men alle de kommersielle anleggene finnes i områder hvor forutsetningen er gitt av naturen og varmen ligger høyere i dagen. Vi snakker om å gå inn på andre områder, hvor vi må lenger ned for å hente varmen. Det er lite industriell satsning på det i verden.

– Hvorfor?

– Det er krevende å få til. Det ble startet en satsning i USA på 70-tallet, men den sovnet bort fordi oljen ble billig nok. Det er bygd brønner i seks land og blir forsket på geotermi, men forskningen går på sparebluss. Etter hvert har verden begynt å innse at energi ikke vil være så tilgjengelig ressurs fremover, og dette driver satsningen innen fornybar energi fremover, sier Kleven.I gang om ti år?

Målet er at dette skal være en kommersiell virksomhet innen ti år, men Kleven understreker at mye skal på plass før det målet er nådd.

– Vi har ikke tall for hva det vil koste, sier han.

– Har du tid til å være administrerende direktør ved siden av alt arbeidet med geotermisk energi?

– Jeg har veldig flinke folk rundt meg. Det har vært perioder hvor jeg har brukt mye av tiden på dette, innrømmer Kleven.

Men han mener tiden er vel anvendt.

– De mulighetene som ligger der, berettiger all bruk av tiden, sier han.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.