INDUSTRI

– Noe alvorlig er galt

ALVORLIFG GALT: Næringspolitisk talsmann i Høyre, Torbjørn Hansen, mener avgiftsregimet for brensel til industrien i Norge er på ville veier. ¿ Noe alvorlig er galt, sier han.
ALVORLIFG GALT: Næringspolitisk talsmann i Høyre, Torbjørn Hansen, mener avgiftsregimet for brensel til industrien i Norge er på ville veier. ¿ Noe alvorlig er galt, sier han.Bilde: Høyre

Grunnavgift på fyringsolje

Ble innført i 2000. Avgiften ble begrunnet med at økningen i elavgiften i 2000 skulle bidra til en miljømessig uheldig overgang fra bruk av elektrisitet til bruk av fyringsolje til oppvarming.

Etter gjeldende regelverk er mineralolje til bruk i treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelindustrien fritatt for grunnavgiften på fyringsolje. Mineralolje til bruk i all annen industri er omfattet av grunnavgiften på fyringsolje.

EFTAs overvåkningsorgan ESA konkluderte i desember 2004 med at fritaket for fyringsoljeavgift for mineralolje til bruk i treforedlingsindustrien i utgangspunktet er i strid med forbudet mot offentlig støtte. ESA har likevel akseptert at fritaket kan videreføres ut 2010.Kilde: Svar fra finansminister Kristen Halvorsen til næringspolitisk talsmann i Høyre, Torbjørn Hansen (dokument nr 15).

Derfor mener næringspolitisk talsmann i Høyre, Torbjørn Hansen, at avgiftsregimet for brensel til industrien er på ville veier.

– Noe alvorlig er galt med systemet hvis de nåværende avgiftene bidrar til å øke CO 2-utslippene gjennom bruk av feil brensel, sier Torbjørn Hansen til Teknisk Ukeblad.

Han mener det er særdeles viktig at avgiften på miljøsiden i industrien bidrar til en miljøriktig bruk av brensel.

- Derfor må det sørges for at systemet er slik at det ikke er konkurransevridende eller urettferdig i forhold til konkurrerende bedrifter hverken i Norge eller i utlandet, sier Hansen.Dårlis samspill

Administrerende direktør i Lyse Infra AS, Bjørn Torkildsen, synes avgiftsregimet på brensel i industrien er merkelig.

– Vi i gassbransjen forundrer oss veldig over at det ikke settes fokus på det avgiftsregimet som eksisterer i dag. Det er lite samspill mellom det fokuset som settes på å avgiftslegge naturgass, men ikke mineralolje som brensel i industribedrifter, sier Torkildsen.Stort paradoks

Han karakteriserer det som et stort paradoks at det blir et vesentlig påslag i grunnavgiften for store deler av industrien med bruk av naturgass som brensel fremfor mineralolje. I dag er det store forskjeller på avgiftsnivået ved bruk av mineralolje, og enkelte industribransjer betaler svært liten eller ingen grunnavgift.

– Det er utrolig at ikke myndighetene ser på hvilken virkemidler som må til for at industri som i dag bruker olje skal konvertere til langt mer miljøvennlig naturgass. Da spares miljøet med ca. 25 prosent mindre CO2, sier Torkildsen.

Lyse-sjefen mener det snarest må skje endringer av avgiftsystemet.

Kritisk gjennomgang

EØS-avtalen fritar deler av industrien for grunnavgiften til brenselet de bruker. Dette gjelder eksempelvis fiskeindustrien, som blir beskyttet av dagens lite miljøvennlige EØS-avtale. Der er det fritt frem for bruk av mineralolje med 0 kroner i grunnavgift. Dermed er det ulønnsomt for denne industrien å konvertere til naturgass – til tross for at LNG slipper ut en fjerdedel mindre CO2 i forhold til mineralolje.

– Problemstillingen er kompleks og den krever sammensatte svar. Det som er klart, er at det trengs en kritisk gjennomgang av dagens avgiftsregime på brensel til industrien i Norge. Skal man få til faktiske tiltak som sparer miljøet, er dette nødvendig, sier næringspolitisk rådgiver i Industri Energi, Are Tomasgard.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.