INDUSTRI

Nedtur for industrien

Norsk industri sliter fremdeles, viser nye tall fra SSB. Her fra aluminumsverket Søral, hvor halvparten av elektrolyseovnene er stengt.
Norsk industri sliter fremdeles, viser nye tall fra SSB. Her fra aluminumsverket Søral, hvor halvparten av elektrolyseovnene er stengt. Bilde: Sør-Norge Aluminium AS

Norske industriledere melder om ytterligere nedgang i produksjonsvolumet, men venter at produksjonsnedgangen vil bli svakere i tredje kvartalManglende etterspørsel

Statistisk sentralbyrås konjunkturbarometer for andre kvartal tegner et negativt bilde av industrien:

Produksjonsvolumet og sysselsettingen gikk merkbart ned. I tillegg falt ordrebeholdningen som en følge av lav ordretilgang både i hjemme- og eksportmarkedet.

Svært mange industriledere oppgir at manglende etterspørsel begrenset produksjonen.

Markedsprisene svekket seg også i samme tidsrom.Litt bedre, men...

Generelle utsikter på kort sikt vurderes som dårligere, men industrilederne er mindre samstemte på dette punktet enn i første kvartal.

Sammensatt konjunkturindikator for industrien steg til -7. Dette er en bedring fra foregående måling.

Tallverdien indikerer en ytterligere svekkelse av konjunkturforløpet, men nedgangen vil sannsynligvis ikke bli like sterk som registrert i første halvår, melder SSB.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.