Norsk industri sliter fremdeles, viser nye tall fra SSB. Her fra aluminumsverket Søral, hvor halvparten av elektrolyseovnene er stengt. (Bilde: Sør-Norge Aluminium AS)

Nedtur for industrien

  • Industri

Norske industriledere melder om ytterligere nedgang i produksjonsvolumet, men venter at produksjonsnedgangen vil bli svakere i tredje kvartal

Manglende etterspørsel

Statistisk sentralbyrås konjunkturbarometer for andre kvartal tegner et negativt bilde av industrien:

Produksjonsvolumet og sysselsettingen gikk merkbart ned. I tillegg falt ordrebeholdningen som en følge av lav ordretilgang både i hjemme- og eksportmarkedet.

Svært mange industriledere oppgir at manglende etterspørsel begrenset produksjonen.

Markedsprisene svekket seg også i samme tidsrom.

Litt bedre, men...

Generelle utsikter på kort sikt vurderes som dårligere, men industrilederne er mindre samstemte på dette punktet enn i første kvartal.

Sammensatt konjunkturindikator for industrien steg til -7. Dette er en bedring fra foregående måling.

Tallverdien indikerer en ytterligere svekkelse av konjunkturforløpet, men nedgangen vil sannsynligvis ikke bli like sterk som registrert i første halvår, melder SSB.