SAMFUNN

Industri ned

– Vi må regne med at også den norske industrien vil møte pessimismen som for tiden rår i USA og Europa, sier administrerende direktør Karl Nysterud i Teknologibedriftenes Landsforening (TBL) til Teknisk Ukeblad. (js, aa)

Les mer om: