INDUSTRI

Næringsklynger fungerer

GODT SAMARBEID: Innovasjon Norge mener næringsklynger blant annet bidrar til høyere innovasjonsevne og flere samarbeidsprosjekter.
GODT SAMARBEID: Innovasjon Norge mener næringsklynger blant annet bidrar til høyere innovasjonsevne og flere samarbeidsprosjekter. Bilde: Colourbox

– Bedrifter som har naturlig geografisk nærhet og næringsmessig slektskap, får gjennom klyngeprogrammene mulighet til å skape felles arenaer, felles innovasjonsprosjekter og felles utdanningsretninger – for å nevne noe, sier Olav Bardalen i Innovasjon Norge.

Evaluering

Bardalen baserer resultatene på evalueringen av to nasjonale programmer for næringsklynger som ble startet på 2000-tallet: Arenaprogrammet og Norwegian Centres of Expertise (NCE).

Forskjellige programmer

Arenaprogrammet er rettet inn mot regionale næringsklyngers evne til vekst og innovasjon. Klynger i nye næringer er eksempelvis Arena Offshore Wind, Arena Omegaland, Oslo Medtech og Arena Helseinnovasjon.

NCE er norske næringsklynger som hevder seg i verdensklasse på sine områder, for eksempel NCE Maritime og NCE Subsea og Oslo Cancer Cluster, som er knyttet til de store kreftbehandlingsmiljøene rundt Oslo-sykehusene.

Suksess

Evalueringen av programmene, som startet i mars, viser at bedriftene i klyngene blant annet har høyere innovasjonsevne og flere samarbeidsprosjekter.

– Bedrifter, utdanningsinstitusjoner og offentlig virkemiddelapparat får størst synergier av å utvikle seg videre i et tett samspill, mener Bardalen.

Store maritime forhåpninger

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.