INDUSTRI

Nå kommer CO2-plasten

Ragnar Brekke
26. jan. 2011 - 08:46

CO 2 som råmateriale for plast er i ferd med å bli en realitet. Vellykkede eksperimenter i laboriatoriet til Bayer i Leverkusen utenfor Køln følges snart opp med videre utvikling av prosessen, skriver Industrien.

– Vi har gjort et gjennombrudd med en metode der CO 2 på en lite energikrevende måte omdannes slik at det kan inngå som den ene råvarekomponenten i polyuretan. Vi ser nå ingen tekniske barrierer for å gå videre med denne metoden, sier Bayer-forsker Frank Rothbarth.

Viktig CO2-deponi

Sammen med propylenoksid dannes forbindelsen polykarbonatpolyol (PPP). I ferdig polyuretan vil CO 2 ifølge Rothbarth utgjøre mer enn 10 prosent av det ferdige polyuretanmaterialet. Det betyr at mindre mengde olje trenges for å produsere råvarer for polyuretan. I den store sammenheng er det likevel beskjedne CO 2-mengder det er snakk om når CO 2 ”deponeres” i plast.

Stiv skumplast av polyuretan brukes som isolasjon i bygg og til kjøleskap og frysere. I myk utgave brukes mye skumplast i møbler. Alt dette kan fylles med CO 2. I Bayer har man regnet ut at polyuretan i bygg i sin levetid sparer 70 ganger så mye energi som skal til for å produsere materialet: 1 kg polyuretan sparer 80 kg CO 2.

Klart i 2015

Foreløpig har prosessen vist seg å være vellykket i labskala. Så vellykket at neste skritt; å øke produksjonen til kilo-skala, bare er et par måneder unna.

Dette vil skje i Bayers spesielle tekniske utviklingsanlegg Chempark i Leverkusen. Deretter vil det følge nye trinn før en fullt ferdig prosess kan stå klar.

– I full skala er det planen at prosessen skal være klar i 2015. I 2020 håper vi å være ute på markedet med et kommersielt produkt, opplyser Rothbarth til Industrien.

Les hele saken hos Industrien.

Les mer om: