OLJE OG GASS

Motstandere av oljeboring i USA aksjonerer

Motstandere av oljeboring i havet leverte mandag 250.000 brev og postkort til innenriksdepartementet i Washington i protest mot at farvann rundt USA åpnes for oljeleting.

I forbindelse med overleveringen samlet flere demonstranter kledd ut som laks seg utenfor departementet for å be innenriksminister Ken Salazar stanse planer om oljeleting i Alaska.

Cindy Shogan, direktør i Alaska Wilderness League, sier at Salazar må verne de sensitive områdene, spesielt fordi arktisk fauna allerede trues av klimaendringene.

Salazar hadde invitert publikum til å si sin mening om det omfattende forslaget om ny oljeboring som ble lagt fram i Bush-administrasjonens siste dager, og mandag gikk høringsfristen ut.

Salazar avviser ikke ny boring, men han kritiserer det voldsomme omfanget av forslaget, med oljeleting og boring fra New England til Alaska, inkludert salg av konsesjoner i områder utenfor California og i Nord-Atlanteren som har vært vernet i 25 år.

Bush-forslaget innebærer også boring i havet utenfor nordkysten av Alaska, der det lever utrydningstruede isbjørner, hvaler, sel, hvalross og andre dyr, og i Bristol-bukta, der verdens rikeste lakseelver renner ut. (©NTB)