Mongstad får slippe ut CO2 gratis

Mongstad får slippe ut CO2 gratis
952.732 KVOTER: Klif har bestemt at Statoil skal få 952.732 klimakvoter fra oppstarten av driften ved årsskiftet og fram til utgangen av 2012. Bilde: Mona Sprenger

Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) har innvilget Statoils søknad om tildeling av gratis kvoter, melder direktoratet.

Viktig for driften

Det er beregnet at gasskraftverket vil slippe ut nær 1 million tonn klimagasser årlig. Klif, som ligger under Miljøverndepartementet, har bestemt at Statoil skal få 952.732 klimakvoter fra oppstarten av driften ved årsskiftet og fram til utgangen av 2012.

Ifølge Aftenbladet.no kan dette innebære en subsidiering av driften på Mongstad med mellom 120 og 150 millioner kroner.

Tildelingen har bakgrunn i et vedtak fra Stortinget om at nye høyeffektive kraftvarmeverk kan få klimakvoter fra en reservebeholdning.

Vedtaket innebærer at opptil 4,2 millioner klimakvoter fram til 2012 er øremerket slike kraftverk med tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser.

– Merkelig, mener Zero

Kraftverket på Mongstad er høyeffektivt fordi det er tilknyttet raffineriet på Mongstad, noe som i praksis betyr at noe av varmeproduksjonen fra kraftverket blir brukt i raffineriet.

Marius Gjerset i miljøstiftelsen Zero mener tildelingen er merkelig, og viser til at gasskraftverket på Mongstad i starten vil gå for halv maskin.

– Dermed blir integrasjonen med raffineriet mindre og energieffektiviteten lavere enn planlagt, sier Gjerset til Aftenbladet.no. (©NTB)

Les mer om: