¿ Statsråden har ikke oppfylt sin informasjonsplikt overfor Stortinget. Det er alvorlig og vi er beredt til å ta konsekvensene av kritikken, sier partileder Dagfinn Høybråten i KrF. (Bilde: Scanpix)

Mistillit i vente for Riis-Johansen

  • Oppdatert 12:34

Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet er beredt til å stille mistillitsforslag mot olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp). Partiene mener at han ikke har oppfylt sin informasjonsplikt overfor Stortinget i Mongstad-saken.

Høyre er enig i kritikken mot statsråden, men har ennå ikke bestemt seg for om de vil støtte et eventuelt mistillitsforslag.

– Stortinget burde vært informert tidligere og statsrådens saksbehandling er sterkt kritikkverdig, men vi har ennå ikke behandlet spørsmålet om mistillit. Det vil trolig bli avgjort på møtet i stortingsgruppen onsdag ettermiddag. Det er for tidlig å si hva det vil ende med, sier partiets energipolitiske talsmann Nikolai Astrup til NTB.

– Alvorlig

KrF behandlet saken på et ekstraordinært møte i sin stortingsgruppe mandag morgen, der det var full oppslutning om den sterke kritikken av Riis-Johansen.

– Statsråden har ikke oppfylt sin informasjonsplikt overfor Stortinget. Det er alvorlig og vi er beredt til å ta konsekvensene av kritikken, sier partileder Dagfinn Høybråten til NTB.

Hvordan kritikken skal følges opp, vil han drøfte med de andre opposisjonspartiene.

Arbeiderpartiets parlamentariske leder, Helga Pedersen, forsvarer Riis-Johansen.

– Riis-Johansen har behandlet saken riktig og informert Stortinget på den riktige måten, sier hun.

– Holdt tilbake info

– Vi har gått gjennom behandlingen av Mongstad-saken i energi- og miljøkomiteen og høringene med Riis-Johansen i Stortinget. KrF mener det er godtgjort at Riis-Johansen har sittet på informasjon som Stortinget burde hatt, sier Høybråten.

– Vi mener det er gjort klart at Stortinget verken har fått tilstrekkelig informasjon om faglige motforestillinger, om usikkerhet omkring prosjektet eller om sprekk i fremdriftsplanen. Vi mener det er bevist at Statoils masterplan fra februar 2009 og Gassnova-rapportene fra juni og oktober 2009 ikke ble gjort kjent for Stortinget når det burde hatt dem, slår Høybråten fast.

– Bytt ut Riis-Johansen

Fremskrittspartiet er glad for konklusjonen til KrF.

– Vi har mente hele tiden at statsråden har brutt informasjonsplikten. Da er det naturlige svaret mistillit, slår Frp-leder Siv Jensen fast.

Hun karakteriserer det som meget alvorlig at en regjering hever seg over informasjonsplikten og bryter spillereglene.

– Hvis Jens Stoltenberg er klok, tar han konsekvensene av dette og erstatter Riis-Johansen, sier Jensen.

Frps energipolitiske talsmann, Ketil Solvik-Olsen, mener det er naturlig at et mistillitsforslag kommer i forbindelse med energi- og miljøkomiteens behandling av Mongstad-saken. Komiteen skal avgi innstilling onsdag. Saken kommer til behandling i Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett fredag 18. juni.

– Det er viktig at en samlet opposisjon står bak et mistillitsforslag, slik at det ikke blir oppfattet som en egenmarkering fra Frp eller andre opposisjonspartier, sier han til NTB.