INDUSTRI

Misnøye i Forskningsrådet

Dette er ikke et godt forskningsbudsjett, lyder kommentaren fra Forskningsrådet.

– Det er i realiteten ingen vekst til forskning for næringslivet generelt. Dette er beklagelig, sier Hallén.

Mismatch mål og midler

– Forskningsbevilgningene på statsbudsjettet er langt fra i tråd med ambisjonene om at Norge skal være en ledende kunnskapsnasjon. Det imøtekommer ikke de utfordringene Norge står overfor, og er heller ikke i samsvar med de målsettingene som Stortinget stilte seg bak under behandlingen av forskningsmeldingen, sier Arvid Hallén.Han sier at Forskningsrådet i realiteten får en realnedgang i sitt budsjett.

Overser anbefaling

– Særlig skuffende er det at regjeringen ikke tilgodeser den viktige forskningen for fornybare energikilder, slik vi har anbefalt, sier Hallen.

Han påpeker at det heller ikke er lagt opp til vekst for forskning på CO 2-håndtering, som ellers er et satsingsområde for regjeringen.

– Det er riktig at regjeringen bevilger mye penger til arbeidet med å ta i bruk klimavennlig energi, men det blir galt å ikke samtidig satse på forskning.Bra med doktoranderForskningsrådet har sett ett lyspunkt i budsjettet:

– Det er positivt at regjeringen bevilger penger til 350 nye doktorgradsstipendiater. Dette er helt nødvendig, men egentlig i underkant, for å kunne håndtere den rekrutteringsutfordringen som Forsknings-Norge står overfor, sier Hallen ifølge en pressemelding.Positivt

Forskningsrådet ser det også som positivt med en viss vekst i helse- og omsorgsforskning.

– Totalbildet er likevel at nesten ingen av våre store satsinger kan realisere sine programplaner, sier Hallen.

Han ser det også som positivt at kapitalen i Forskningsfondet økes.

Men: – Gevinsten blir borte når midlene ikke brukes slik intensjonen med fondet var. Nå benytter regjeringen midler fra forskningsfondet for å betjene den økte kontingenten i EUs forskningsprogram. Det er svært viktig at deltakelsen i EU-programmene opprettholdes, men det er ikke i tråd med de opprinnelige intensjonene for fondet å bruke midler herfra til denne kontingenten.

Forskningsrådet er glad for at bevilgningene til utstyr øker med 38 millioner kroner til høyskolesektoren. De 200 millionene som Regjeringen for øvrig henviser til, er allerede i ferd med å bli disponert, og vil ikke bidra til noen vekst på utstyrssiden i 2008, ifølge rådet.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.