INDUSTRI

Millionstøtte trygger arbeidsplasser

Forknsingssjef Elkem
Forknsingssjef Elkem Bilde: Anders J. Steensen
Trond Gram
8. mai 2009 - 08:06

– Vi er kjempeglad for støtten fra Enova til dette prosjektet, sier tillitsvalgt ved Elkem Aluminium på Lista, Jan Atle Toft, ifølge Industri Energis nettsted.

Det var onsdag at Olje- og energidepartementet kunngjorde at Elkem har fått 35 millioner kroner i støtte fra Enova til utvikling av et pilotanlegg som skal demonstrere en ny framstillingsmetode for aluminium.

Utviklet av Elkem

– Vi startet med å utvikle dette i 1998 og vi snakker om å måtte bruke i størrelsesorden flere hundre millioner kroner på å utvikle det ferdig, sier forskningsdirektør Kai Johansen i Elkem til Teknisk Ukeblad.

Den nye teknologien, som er utviklet ved Elkems forskningssenter, kan redusere energiforbruket og plassbehovet for nye aluminiumsanlegg betydelig. Teknologien kan bidra til over 40 prosent energireduksjon, eliminasjon av CO2-utslipp, samt lavere drifts- og investeringskostnader sammenlignet med dagens teknologi.

Ifølge Jan Atle Toft skaper støtten optimisme for framtiden og bidrar til å sikre arbeidsplassen på Lista.

30 nye arbeidsplasser

Selskapet skal bygge en 5-8 MW produksjonsenhet plassert ved aluminiumsverket på Lista. Teknologien, som kalles karbotermisk produksjonsprosess, er patentert av Elkem.

– Lykkes vi med prosjektet og det videreføres i stor skala kan det revolusjonere aluminiumsverden, sier Toft.

Til nå bidrar pilotprosjektet med ca. 30 nye arbeidsplasser, men det kan sikre viktige industriarbeidsplasser i denne delen av landet i framtiden.

Les mer om: