Mer penger til Innovasjon Norge

Norske Skog Skogn fikk nylig 250 millioner i lån fra Innovasjon Norge. Nå økes rammene for lavrisikolån med en milliard.
Norske Skog Skogn fikk nylig 250 millioner i lån fra Innovasjon Norge. Nå økes rammene for lavrisikolån med en milliard. (Bilde: Scanpix/Kallestad, Gorm)
  • Industri

Etterspørselen etter lån fra Innovasjon Norge økt betraktelig som følge av nedgangskonjunkturen.

Derfor foreslår regjeringen i revidert budsjett å øke rammen for lavrisikolån med ytterligere en milliard kroner til 3,5 milliarder kroner, mens rammen for innovasjonslån foreslås økt med 500 millioner kroner til 1,4 milliarder kroner.

Mer kapital til bedriftene

I tillegg foreslås det å øke bevilgningen til tapsavsetninger for innovasjonslån med 167 millioner kroner.

– Regjeringen legger vekt på å øke Innovasjon Norges rammer slik at bedriftene får bedre tilgang på kapital. Økte rammer gjør at flere bedrifter nå kan få innvilget lån. Dette vil også stimulere til mer nyskaping og innovasjon, sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad i en pressemelding.

Mer til administrasjonen

For å sikre en rask behandlingstid foreslår regjeringen å øke selskapets administrasjonsbevilgning med 12 millioner kroner.

Nylig fikk blant annet Norske Skog, Nortura og Syd-Varanger gruve lån fra Innovasjon Norge.

Les mer: 450 millioner til industri

Og mer til SIVA

Regjeringen foreslår samtidig å gi Selskapet for industrivekst SIVA SF 120 millioner kroner i økt lån fra statskassen i 2009.

Dette vil gi selskapet større mulighet til å gjennomføre planlagte utbyggingsprosjekter.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå