INDUSTRI

Meisler ut havstrategi

Tore Stensvold
25. okt. 2011 - 13:43

Regjeringen har utnevnt en strategigruppe for Hav 21. Den skal meisle ut strategi for en bærekraftig forvaltning og utnyttelse av marine biologiske ressurser.

Det hårete målet er at Norge skal være globalt ledende på teknologi og kunnskap knyttet til hav og havforvaltning.

Næringslivsledelse

Strategigruppa skal ledes av Liv Monica Stubholt fra Aker Clean Carbon.

Sentrale representanter fra viktige forskningsinstitusjoner, næringer og forvaltningsorgan er med i gruppa, ifølge en pressemelding fra Fiskeridepartementet.

– Havet har et enormt potensial, og spiller en nøkkelrolle for alt fra framtidig tilgang til trygg og sunn mat, fornybar energi, helse og velferd og endringar i miljøet nasjonalt og internasjonalt, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen da hun lanserte starten av arbeidet med strategien under Havdagen i Oslo for et par uker siden.

Bærekraft og verdiskaping

Hun sa også at det er uutforska muligheter i havet som kan bli særdeles viktige gjennom blant annet marin bioprospektering.

– Havområdane våre er en skattekiste. Forskning er nøkkelen til å få opp potensialet som ligger der. Strategien Hav21 skal tegne opp hvordan Norge bør innrette den samlede marine forskingsinnsatsen for å fremme både bærekraft og framtidig verdiskaping med utgangspunkt i ressursene i havet, sa Berg-Hansen.

Tang og tare

Fiskeri- og kystministeren forskutterte noen av strategigruppas poenger da hun åpnet seminaret Tare - grønn energi fra havet?.

Hun tar til orde for å høste mer tang og tare. Norge har anslagsvis 50 millioner tonn, og det er gode vekstforhold langs den kalde kysten.

– Norge har Europas største bestander av tare. Energibehovet i verden er ventet å øke med 100 prosent. Hvis tare kan bli kilde til bærekraftig bioenergi, så bør Norge ha gode forutsetninger for å være vertsland for en slik industri, sa fiskeri- og kystministeren.

Ett års arbeid

Strategigruppa har i overkant av ett år på seg. Innen utgangen av 2012 skal den komme opp med en Forsknings- og utviklingsstrategi (FoU).

Her er medlemmene:

 • Liv Monica Stubholt (leder) – Aker Clean Carbon
 • Tore Nepstad–Havforskningsinstituttet
 • Liv Holmefjord–Fiskeridirektoratet
 • Torger Reve–Handelshøyskolen BI
 • August Fjeldskår–Fisker
 • Alf Helge Aarskog–Marine Harvest
 • Åse Aulie Michelet–Konsulent
 • Harald Gjein–Mattilsynet
 • Hill-Marta Solberg–Fylkesmannen i Nordland
 • Unni Steinsmo–SINTEF
 • Olaf Styrvold–Universitetet i Tromsø
 • Christina Abildgaard–Norges forskningsråd
 • Arne Karlsen–Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
 • Helge Drange–Universitetet i Bergen/Bjerknessenteret for klimaforskning
 • Nina Jensen–WWF
 • Bjørn Fossli–Johanssen Polarinstituttet
 • Yngve Svarte–Direktoratet for naturforvaltning
 • Signe Nåmdal–Klima- og forurensningsdirektoratet
Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.