INDUSTRI

Mangler kjøper til ettertraktet metall

FINSK SPODUMENMALM: Litiummarkedet domineres i dag av framstilling fra saltsjøer. De største produsentene av spodumen og petalitt er Australia( (15 % av verdensproduksjonen), Zimbabwe (6 %) og Canada (4 %).
FINSK SPODUMENMALM: Litiummarkedet domineres i dag av framstilling fra saltsjøer. De største produsentene av spodumen og petalitt er Australia( (15 % av verdensproduksjonen), Zimbabwe (6 %) og Canada (4 %).
23. juni 2009 - 08:30

Nordic Mining ASA

Børsnotert selskap som ble etablert i 2006

Kjøpte 85 prosent av Gudvangen Stein AS i 2007. Selskapet har en stor forekomst anortositt som på sikt kan bli råstoff til aluminium, silisium og kjemisk utfelt karbonat

Kjøpte i 2008 68 prosent av Keliber Oy som har en forekomst litiumholdig spodumenmalm

Har i tillegg rettighetene til en forekomst av rutil i verdensklasse i Engebøfjellet inne i Førdefjorden. Rutil er et mineral som består av rent titandioksid og som derfor ikke har behov for den kostbare kjemiske behandlingen for å fjerne jernet i mineralet.

Planen er å utvinne 250 millioner tonn malm de neste 50 årene, men prosjektet er omstridt på grunn av potensielle miljøutfordringer. Naustdal kommune har besluttet å sende selskapets utvinningsplan på høring

Litium

Litium (Li) er det letteste metallet med atomnummer 3

Litiumkarbonat er det viktigste halvfabrikatet som brukes i fremstillingen av metallisk litium og en rekke uorganiske og organiske litiumkjemikalier som brukes i produksjonen av forskjellige typer glass og keramikk (8 %), smøremiddel (12 %), batterier (25 %) syntetisk gummi (overflaten av golfballer) og medisiner (A-vitaminer og beroligende midler, 7 %) og av en rekke andre spesialprodukter (38 %, bl.a. til å rense luften for kullsyre i ubåter)

De siste årene er fremstilling av litiumkarbonat fra saltsjøer blitt dominerende i litiummarkedet der den største produsenten er Chile med forekomster i Atacama ørkenen (ca. 45 % av verdens Li-råstoffproduksjon). De største produsentene av spodumen og petalitt er Australia (15 % av verdens råstoffproduksjon), Zimbabwe (6 %) og Canada (4 %). Samlet produksjon i USA av litium fra saltsjøer og malm utgjør 6 %

Etter at Nordic Mining kjøpte aksjemajoriteten i finske Keliber Oy for et år siden, sitter selskapet på en stor litiumforekomst i Österbotten som venter på å bli utvunnet.

Dette blir Europas første gruve og prosessanlegg for det stadig mer ettertraktede lettmetallet.

Årsaken til det, er at litium er en viktig bestanddel i batteriene til kommende elbiler og ladbare hybrider.

Utsatt produksjonsstart

Planen var å starte produksjon av litiumkarbonat i 2010. Men prosjektet er blitt minst et år forsinket.

– Nå jobber vi med å sikre prosjektet kommersielt. Vi har hatt kontakt med flere potensielle avtakere, deriblant en stor internasjonal produsent av batterimaterialer. Så fikk vi finanskrisa i fanget og beskjed om at de har lagt lokk på alle nye strategiske initiativer en stund framover. Flere dialoger videreføres, men det er tidkrevende prosesser, forteller økonomidirektør Lars K. Grøndahl i Nordic Mining.

I 2011

De regner 18-20 måneders byggetid for anlegget. Dermed blir oppstarten tidligst i 2011.

For å sette gruve- og prosessanlegget i drift beregner Nordic Mining å måtte investere nærmere 40 millioner euro.

På den positive sida har utsettelsen ført til en besparing, ettersom kostnader for bygg, anlegg og produksjonsutstyr er lavere nå enn før finanskrisen.

50 år siden

I år er det 50 år siden det første funnet av det litiumholdige mineralet spodumen ble gjort i Kaustby (Kaustinen) i Österbotten.

Spodumen er et mineral i pyroksengruppen, et litiumaluminium-silikat, LiAl(SiO 3) 2.

Kelibers hovedforekomst i Länttä inneholder om lag tre millioner tonn spodumenmalm med et innhold på 0,92 prosent litiumoksyd.

250 millioner dollar

Planen er å prosessere selv med en kapasitet på 4.000 tonn høyverdig litiumkarbonat (minst 99,9 prosent litium) i året.

Prisen på slikt karbonat ligger på nærmere 7.000 dollar per tonn og prisen har økt den seneste tiden, i motsetning til de fleste andre metaller og mineraler.

Forekomsten er verdiberegnet til 250 millioner dollar. I tillegg har forekomsten økonomiske gehalter av tantalum og andre biprodukter.

– Det er et oligopolitisk marked for litium, noe som er utfordrende når vi nå jobber med å finne kunder, innrømmer Grøndahl.

Mellomledd

Kelibers kunder kan være bil-, batteri- eller kjemikalieprodusenter som ofte er mellomledd i verdikjeden mellom mineralprodusent og sluttbruker.

Det er bare noen av de største, som Mitsubishi, som har ambisjoner om å dekke hele verdikjeden fra gruve til ferdig elbil.

Geografisk fordel

De siste årene er fremstilling av litiumkarbonat fra saltsjøer blitt dominerende i litiummarkedet der den største råstoffprodusenten er Chile med forekomster i Atacamaørkenen (ca. 45 % av verdens Li-råstoffproduksjon).

I Bolivias gigantiske saltslette Salar de Uyuni befinner en av de største forekomstene seg. Men den ligger høyt oppe i Andesfjellene, mens Kelibers forekomst ligger et steinkast fra Bottenviken.

– Det er hevet over tvil at Bolivia har mye litium i sine saltsjøforekomster. Men det er ikke bare å få dette produsert og skipet av gårde. Det er ikke der markedet finnes. Poenget er hva slags kostnad man har for å levere relevant produktkvalitet til kunde. I dette perspektivet vil vi være konkurransedyktige. Vi er sikre på at et produksjonsanlegg nært europeiske kunder vil representere store fordeler, sier Grøndahl.

– Viktig produksjon

Forsker Peter M. Ihlen ved Norges geologiske undersøkelse, NGU, sier at dette globalt sett er en relativt stor forekomst.

Han peker på at Keliber vil representere 7-8 prosent av verdensproduksjonen av denne kvaliteten litiumkarbonat.

– Med en slik produksjon vil Österbotten bli en viktig forekomst og aktør i verdensmarkedet. Europa har i dag en industri som er meget sårbar på grunn av avhengigheten av importerte råstoffer. EU bruker mer enn 20 prosent av verdens metallproduksjon, men produserer selv bare cirka tre prosent av denne, påpeker Ihlen.

Sparer energi

Han har tro på Nordic Minings satsing.

Ikke bare på grunn av litiums rolle i en mer og mer elektrifisert veitransport.

– Tilsetting av litium til glass og keramikkmasse, samt til aluminiumssmelter medfører at smeltepunktene for disse senkes til lavere temperatur og dermed spares energi. Så litium vil sannsynligvis forbli et viktig energigrunnstoff også i fremtiden, sier Ihlen.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.