INDUSTRI

Lover mer til maritim næring

Tore Stensvold
13. okt. 2009 - 10:09

Maritm klynge

Maritime bedrifter finnes over hele landet og sysselsetter samlet om lag 97 000 personer.

Den samlede verdiskaping i de norske maritime næringene var i 2007 om lag 100 mrd. kroner, fordelt slik:

  • Rederiene: 36 mrd. kroner
  • Utstyrsleverandører: 27 mrd. kroner
  • Maritime tjenester: 24 mrd. kroner
  • Skipsverft: 13 mrd. kroner.

Kilde: NHD

Næringsminister Sylvia Brustad mener at Norge bør gå foran i utviklingen av en miljøvennlig skipsfart og at næringen derfor må styrkes.

– Lover regjeringen å styrke den, så må de vise det i praksis med økte bevilgninger, sier bransjesjef Egil Holland i Norsk Industri til Teknisk Ukeblad før han har rukket å studere detaljene i budsjettet.

Mer FoU

– Nærings- og handelsdepartementet foreslår å bevilge 187,6 millioner kroner til forskning og innovasjon. Forskningsprogrammet MAROFF skal også styrkes, står det i pressemeldingen fra departementet.

Det understreker også ministeren:

– Regjeringen vil styrke bevilgningene til MAROFF-programmet under Norges Forskingsråd, og viderefører Innovasjon Norges ordning for miljøprosjekt i de maritime næringene og utvikling av nærskipsfartsflåten, sier Brustad.

Regjeringen foreslår at det settes av 130,1 mill. kroner til MAROFF-programmet i 2010. Dette betyr en økning på 11 millioner kroner fra 2009, hvorav 6 millioner kroner øremerkes til oppfølging av klimaforliket ved å stimulere til en mer effektiv drift og teknologiforbedringer i skipsfartssektoren.

Garantier

Videre vil regjeringen fortsette rammen på 110 milliarder kroner for GIEKs alminnelige ordning, mens rammen for byggelånsgaranti settes til 6,5 milliarder kroner.

Da statsbudsjettet for 2009 ble lagt farm, bevilget regjeringen 100 millioner kroner til oppfølging av sin egen strategimelding for maritim næring, Stø kurs fra 2007.

Realnedgang

Året før ble det også satt av 100 millioner kroner til Stø kurs-oppfølgingen. Blir budsjettet for 201 10 vedtatt, blir det tredje år på rad Maritm næring får 100 millioner kroner for å følge opp strategiarbeidet. I realverdi er det dermed en nedgang ettersom lønns- og prisvekst ikke blir kompensert.

Ny USA-stilling

De 100 millionene blir neste år fordelt på: 70 millioner kroner til skal å styrke nærskipsfart, maritim forskning og innovasjon. 18,5 millioner kroner skal gå til å styrke kompetansen i utdanning og høyskoler.

De resterende midlene går til ulike prosjekter, blant annet markedsføring av NIS-registeret og en ny næringsrådsstilling ved ambassaden i Washington.

Støtter Marintek-visjon

Marintek og NTNU har store planer for et nytt hav- og skipslaboratorium. Regjeringen vil sikre at planarbeidte fortsetter slik at r Norge kan befeste posisjonen som verdensledende på slik forskning.

For å styrke dette har departementet i 2009 støttet forprosjektet «Den tredje bølgen» med 8 millioner kroner. Men det forutsetter at næringslivet går inn med et tilsvarende beløp.

Nærskipsfart

Sjøveien er et miljøvennlig alternativ til bilveier. Derfor vil regeringen styrke nærskipsfarten. Den er et miljøvennlig og konkurransedyktig alternativ til veitransporten slik at mer gods kan fraktes med skip.

Nærskipsfartsordningen i Innovasjon Norge ble opprettet i 2008 og er et finansieringsprogram for å utvikle nærskipsfartsflåten. Regjeringen foreslår å videreføre denne satsingen for 2010 med en øremerking på 10 millioner kroner til miljøprosjekter i de maritime næringene og til utvikling av nærskipsfartsflåten.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.