Lønnsom våpenproduksjon

Lønnsom våpenproduksjon
TEKNOLOGIDAGENE: Konsernsjef Walter Qvam i Kongsberg Gruppen har lynkjappe ingeniører i toppklasse, sier han. Bilde: Per Erlien Dalløkken

Selskapet økte omsetningen fra 11 milliarder i 2008 til 13,8 milliarer i fjor. Samtidig økte driftsresultatet fra 1122 millioner kroner til 1376 millioner.

Oppgang på alle fronter

På tross av finanskrise økte alle tre forretningsområdene, Defence, Protech og Maritime, både omsetning og resultat og ordrereserven ved utgangen av 2009 var 19,9 milliarder kroner, opp fra 16,7 milliarder kroner etter samme periode i fjor.

Fremtidsutsiktene er fortsatt relativt lyse for selskapet, for Kongsberg Defence Systems venter fortsatt god og økende aktivitet, og flere store leveranseprogrammer er i startfasen.

Usikkert i Maritime

Kongsberg Protech Systems, som leverer våpenstyringssystemer, ser betydelige nye muligheter i det markedet både hos eksisterende og nye kunder.

Det er hos Kongsberg Maritime at utsiktene er mest usikre. Markedene er sterkt påvirket av utviklingen i verdenshandelen og etterspørselen etter energi, og Kongsberg er forberedt på at det kan komme både kanselleringer og utsettelser av inngåtte kontrakter.

Les mer om: