INDUSTRI

– Lag framtidsskipet!

VERDIFULLT: Slik kan et tankskip for frakt av vann se ut. Det drives av solceller, vind og bølger. Det går sakte og trenger kanskje militær eskorte?
VERDIFULLT: Slik kan et tankskip for frakt av vann se ut. Det drives av solceller, vind og bølger. Det går sakte og trenger kanskje militær eskorte? Bilde: Wärtsilä
Tore Stensvold
7. okt. 2010 - 08:52

Publikum trenger ikke starte på bar bakke. Wärtsilä har utarbeidet tre scenarioer.

Scenariene strekker seg til 2030. Ifølge Wärtsilä er det langt nok fram til at fundamentale forutsetninger kan være endret, samtidig nært nok i tid til at vi med dagens teknikk og kunnskap kan tenke oss til løsninger på utfordringene.

Det finske konsernet har hatt flere arbeidsgrupper i sving som har innhentet ekspertise og råd fra mange hold. Wärtsilä har også lagt fram skisser på tre skipstyper som skal passe til hvert av scenariene.

Faste forhold

Forutsetningene er like for alle scenarier og skipstyper:

 • Skipsfrakt vil også i framtida være viktigste transport for varer
 • Fossil energi er mangelvare, miljø og ressurshensyn taler i mot oljebasert transport. Ferskvann blir mer verdifullt – en mangelvare for mange

Variabler

Arbeidsgruppene definerer også fem usikkerhetsmomenter:

 1. Handel og økonomisk vekst
 2. Respons på klimaendring og bærekraft-spørsmål
 3. Geopolitiske tema og globalt lederskap
 4. Løsninger på spørsmål om ressursmangel
 5. Kontroll over kraftressurser

De tre scenariene Wärtsilä sitter igjen med, er “Rough Seas”, "Yellow River" og "Open Oceans". Hvert scenario ramser opp en rekke forutsetninger og problemer som må løses.

Shipping Scenarios 2030: Wärtsilä har laget tre framtidsscenarier: Rough Seas, Yellow River og Open Oceans. Hvert scenario ramser opp en rekke forutsetninger og problemer som må løses. Felles: Skipstransport er viktig, energiressurser knappe, klima er i endring. Ferskvann er knapphet. Tre skipstyper: Tankskip for ferskvann, MegaBox-carrier (containerskip for Megaboxer ¿ 1 MB=16 TEU) og Algehøsteskip for biodrivstoff. Skipene må kunne drives av ulike typer drivstoff.
GUL FLOD: Kineserne er i 2030 storkonsumenter av forbruksvarer. Billig produksjon i Afrika. Varer transporteres på Megabox carrier, med plass til 1000 Megaboxer, tilsvarende 16.000 TEU. Wärtsilä
Shipping Scenarios 2030: Wärtsilä har laget tre framtidsscenarier: Rough Seas, Yellow River og Open Oceans. Hvert scenario ramser opp en rekke forutsetninger og problemer som må løses. Felles: Skipstransport er viktig, energiressurser knappe, klima er i endring. Ferskvann er knapphet. Tre skipstyper: Tankskip for ferskvann, MegaBox-carrier (containerskip for Megaboxer ¿ 1 MB=16 TEU) og Algehøsteskip for biodrivstoff. Skipene må kunne drives av ulike typer drivstoff.
LOGISTIKK: Den største utfordringen med Megabox-skip er lasting og lossing og viderer distribusjon. Havner blir logistikksentraler. Wärtsilä

Våpen og vann

I scenarier Opprørt hav (Rough Seas), er det mangel på energi, vann og mat. Klimaendring forverrer situasjonen. Wärtsilä spør derfor hvordan knappe ressurser skal fraktes, og hvilke.

Må transporten beskyttes av marinefartøyer? Vil spesielle havner med ekstra sikkerhetstiltak bygges? Olje står for 40 prosent av all energiforbruk, hva da om Peak Oil-scenariene stemmer. Hva vil det å ha å si for transportbehov og løsninger?

Wärtsilä har ikke noe svar, men har tegnet et skip for ferskvanntransport. På grunn av energiknapphet, er skipet ikke avhengig av en drivstofftype, men benytter kombinasjoner av vind, sol, bølge og biodrivstoff.

De nye tidene krever frakt av nye varer og dermed spesialskip.

Afrika og Asia

I scenariet Gul flod (Yellow River), er det Asias rolle som forbruksmarked som styrer fraktbehov. Kina og resten av Asia er blitt svært rike, og trenger billige varer fra Afrika. I dette scenariet dominerer Kina den globale arena, både økonomisk, politisk og innen shipping.

Megastore containerskip frakter varene fra Afrika til megaterminaler i Kina. Terminalene er ikke bare havner, men logistikksentra. Standardcontainere, TEU, er byttet ut med Mega Box (MB). Et skip på 1.000 MB tar med varer tilsvarende 16.000 containere.

Lasting og lossing krever nye løsninger, og skipet er drevt med kjernekraft, hjelpemotorer går på gass og framdriftssystemet er nytt.

Shipping Scenarios 2030: Wärtsilä har laget tre framtidsscenarier: Rough Seas, Yellow River og Open Oceans. Hvert scenario ramser opp en rekke forutsetninger og problemer som må løses. Felles: Skipstransport er viktig, energiressurser knappe, klima er i endring. Ferskvann er knapphet. Tre skipstyper: Tankskip for ferskvann, MegaBox-carrier (containerskip for Megaboxer ¿ 1 MB=16 TEU) og Algehøsteskip for biodrivstoff. Skipene må kunne drives av ulike typer drivstoff.
ALGEFANGST: Med lenser og et silsystem fanges det opp alger som skal omdannes til biodrivstoff. Wärtsilä

Klimaet varmere

I scenariet Åpent hav (Open Water) er det en globalisert verden der skip er en integrert del i logistikkjeder. Storbyer er viktigere enn nasjoner. Klimaendringene er en realitet, og verden tilpasser seg, nye muligheter åpnes. Bærekraftige ferier på miljøriktige cruiseskip som avkobling fra en hverdag med reguleringer fra myndighetene.

Wärtsiläs sjef for konseptdesign, Oskar Levander.Shipping Scenarios 2030: Wärtsilä har laget tre framtidsscenarier: Rough Seas, Yellow River og Open Oceans. Hvert scenario ramser opp en rekke forutsetninger og problemer som må løses. Felles: Skipstransport er viktig, energiressurser knappe, klima er i endring. Ferskvann er knapphet. Tre skipstyper: Tankskip for ferskvann, MegaBox-carrier (containerskip for Megaboxer ¿ 1 MB=16 TEU) og Algehøsteskip for biodrivstoff. Skipene må kunne drives av ulike typer drivstoff.
I scenariet Åpent hav (Open Water) er det en globalisert verden der skip er en integrert del i logistikkjeder. Storbyer er viktigere enn nasjoner. Klimaendringene er en realitet, og verden tilpasser seg, nye muligheter åpnes. Bærekraftige ferier på miljøriktige cruiseskip som avkobling fra en hverdag med reguleringer fra myndighetene. HAR VISJONER: Oskar Levander i Wärtsiläs konseptdesignavdeling. Tore Stensvold

Wärtsiläs svar i form av skipstype, er et algehøstingskonsept. Alger dyrkes i havet for å omdannes til biodrivstoff. En algehøster, spesialskip som går på biodrivstoff og solceller, seiler sakte rundt og samle opp alger, filtrert ut av sjøvann. Algene samles i lektere, som deretter hentes av slepebåter.

Må redusere

– Energieffektivitet er viktig i alle scenariene, sier Wärtsiläs sjef for konseptdesign, Oskar Levander. Han påpeker også at utslipp fra skip må reduseres.

Også i 2030 vil rundt 90 prosent av transport skje på kjøl, og det må skje med lavere utslipp enn i dag. Økte folketall og økte transportmengder, utfordrer skip som miljøfornuftig transportform. Skipsfarten må jobbe med å redusere utslipp.

Shipping Scenarios 2030: Wärtsilä har laget tre framtidsscenarier: Rough Seas, Yellow River og Open Oceans. Hvert scenario ramser opp en rekke forutsetninger og problemer som må løses. Felles: Skipstransport er viktig, energiressurser knappe, klima er i endring. Ferskvann er knapphet. Tre skipstyper: Tankskip for ferskvann, MegaBox-carrier (containerskip for Megaboxer ¿ 1 MB=16 TEU) og Algehøsteskip for biodrivstoff. Skipene må kunne drives av ulike typer drivstoff.
INNOVATIVT: Tankskip for vann skal være svært miljøvennlig. Fart er ikke avgjørende. Framdrift ved hjelp av fiskehaleprinsipp. Wärtsilä

Nullutslipp

Skipene vil i framtida kunne veksle mellom flere drivstofftyper, tror Levander.

Wärstilä er en av verdens største fabrikanter av forbrenningsmotorer. – Vier nødt til å se på alternative framdriftsmetoder, sier Levander.

Han utelukker ikke at atomdrevne skip kan bli et alternativ. – Atomdrevne skip har vi allerede, det er ikke et teknisk men et spørsmål om politikk og samfunnsaksept, sier han.

Strategisk verktøy

Utviklingen av scenariene er et ledd i Wärtsiläs strategiske arbeid.

Jaakko Eskola, konserndirektør i Wärtsilä Ship PowerShipping Scenarios 2030: Wärtsilä har laget tre framtidsscenarier: Rough Seas, Yellow River og Open Oceans. Hvert scenario ramser opp en rekke forutsetninger og problemer som må løses. Felles: Skipstransport er viktig, energiressurser knappe, klima er i endring. Ferskvann er knapphet. Tre skipstyper: Tankskip for ferskvann, MegaBox-carrier (containerskip for Megaboxer ¿ 1 MB=16 TEU) og Algehøsteskip for biodrivstoff. Skipene må kunne drives av ulike typer drivstoff.
Utviklingen av scenariene er et ledd i Wärtsiläs strategiske arbeid. STRATEG: Jaakko Eskola, konserndirektør i Wärtsilä Ship Power. Tore Stensvold

– Scenariene hjelper oss i vår langtidsplanlegging. Selv om de fleste faktorer er utenfor vår kontroll, hjelper scenariene oss til å forberede oss og tenke nytt. Vi håper flest mulig vil være med i debatten og ideutvekslingen, sier Jaakko Eskola, konserndirektør i Wärtsilä Ship Power.

Han sier at Wärstilä ikke har tanker om å begynne å bygge skip igjen, men være aktivt med på utviklingen av skipstyper, framdriftssystemer og annet skipsutstyr.

– Vi vil dele scenariene med alle som har interesse og nytte av å utvikle nye strategier og samarbeidsmodeller. Hvordan framtida skal se ut, avhenger av beslutninger vi tar nå, både sammen og hver for oss, sier Jaakko Eskola.

Her kan du lese mer og bidra: www.wartsila.com/shippingscenarios og du kan følge med på twitter: www.twitter.com/shipping2030

Les mer om: