INDUSTRI

KRONIKK: En aktiv næringspolitikk for verdiskaping i industrien

Nærings- og handelsminister Odd Eriksen (Ap)
Nærings- og handelsminister Odd Eriksen (Ap) Bilde: nærings- og handelsdepartementet
18. sep. 2006 - 14:51
Vis mer


Verdiskaping er grunnlaget for sysselsetting og velferd. Vi vil legge til rette for vekst og nyskaping. Vårt utgangspunkt er at vi må skape for å dele. En konkurransedyktig industri og et næringsliv som går godt, er en forutsetning for å videreutvikle det norske velferdssamfunnet. Men vi må også dele for å skape. Derfor vil vi sikre at den nordiske modellens velferdsordninger og utdanningssystem bidrar til høy sysselsetting og en kompetent arbeidsstokk også i framtiden.Norsk industri opererer i krevende globale markeder. Det betyr at industrien må foreta løpende omstillinger og til enhver tid se mulighetene i markedet. Den industrien vi har i dag er ikke den samme vi hadde for 20 år siden. På samme måte vil industrien se annerledes ut om 20 år. Bedrifter som omstiller seg i tide, vil være best rustet for å møte morgendagens konkurransesituasjon. Dette er en utfordring som industrien selv må ha hovedansvaret for, men som regjeringen bidrar til gjennom utforming av rammebetingelser og virkemidler for næringslivet. Norsk industri har vist evne til å møte utfordringene. På Kongsberg, Raufoss og i Grenland finner vi gode eksempler på industrimiljøer som har møtt utfordringene på en offensiv måte.Industrien går for tiden meget bra. SSBs konjunkturbarometer for 2. kvartal i år vitner om høy aktivitet. Produksjonsvolumet og kapasitetsutnyttingen fortsetter å øke, og det er klare indikasjoner på vekst i sysselsettingen. Det viser at vi lykkes med de store linjene.Regjeringen fører en politikk som sikrer konkurranseevnen. For industrien er det avgjørende at den økonomiske politikken bidrar til en kronekurs og en inflasjon som den kan leve med. Gode generelle rammebetingelser er likevel ikke nok. Vi vil føre en aktiv næringspolitikk hvor forskning, kompetanse og innovasjon settes høyt på dagsorden.Regjeringens mål er at Norge skal bli en ledende kunnskapsnasjon. Jeg er opptatt av at industrien har god tilgang på nødvendig kompetanse. Det krever gode koplinger mellom arbeidslivet og utdanningssystemet. Realfaglig kompetanse er viktig for den høyteknologiske industrien. Regjeringen vil vektlegge tiltak som kan bidra til økt rekruttering til realfagene og i juni la vi fram en strategi for styrking av realfagene. I tillegg vil vi øke satsingen på kompetanseutviklende tiltak i arbeidslivet.Forskning er viktig for framtidig verdiskaping. Derfor har vi i budsjettet for 2006 styrket den næringsrettede forskningen gjennom Norges Forskningsråd med 170 mill. kroner. Regjeringen vil også evaluere og videreføre SkatteFUNN-ordningen.Regjeringen vil aktivt bidra til nyetablering i lokalsamfunnene og til at færre faller utenfor arbeidsstyrken. Derfor vil vi ha et effektivt og brukervennlig virkemiddelapparat. I budsjettet for 2006 styrket vi Innovasjon Norge med 337 mill. kroner. Det betyr at vi satser på innovasjon og omstilling i norsk næringsliv. Gjennom Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter (IFU) og Offentlige forsknings- og utviklingskontrakter (OFU) gis det støtte til samarbeidsprosjekter for å skape nye produkter, tjenester og produksjonsprosesser. Bevilgningen til IFU/OFU-ordningen har økt til om lag 245 mill. kroner i år.Jeg er sikker på at industrien vil være en viktig bidragsyter til norsk verdiskaping og velferd i årene som kommer. Vi må alle trekke i lag for å utvikle morgendagens industri.Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.