KRAFT

Krever mer oljeforskning

VIL FORSKE: Høyre mener forskning og teknologiutvikling skal hjelpe Norge til å hente ut mye mer olje. Forskning og teknologiutvikling skal også hjelpe verden til å kutte sine CO2-utslipp med opptil 80 prosent de neste 40 årene.
VIL FORSKE: Høyre mener forskning og teknologiutvikling skal hjelpe Norge til å hente ut mye mer olje. Forskning og teknologiutvikling skal også hjelpe verden til å kutte sine CO2-utslipp med opptil 80 prosent de neste 40 årene. Bilde: Scanpix
Kjetil Malkenes Hovland
18. nov. 2010 - 14:55

Høyre la i dag fram sitt alternative statsbudsjett for 2011. Her prioriterer partiet oljeforskning høyt.

«Vi ønsker å øke produksjonen ved å få mer olje og gass ut av hvert felt, og utvide olje- og gassaktivitetene til nye lovende områder. Skal man oppnå dette på en bærekraftig måte er det nødvendig å satse offensivt på forskning og utvikling,» skriver partiet i sitt forslag til alternativt statsbudsjett for 2011.

Partiet skryter av at deres forrige regjering økte petroleumsforskningen fra 145 millioner kroner i 2001 til 412 millioner kroner i 2006.

Vil styrke forskningen

Partiet er kritisk til at den sittende regjeringen vil kutte i petroleumsforskningen neste år, og understreker av at oljefondets størrelse vil bli påvirket av hvordan vi høster de gjenværende ressursene på sokkelen.

«Skal norsk olje- og gassindustri hevde seg i internasjonal konkurranse, er evnen til å ligge i forkant med ny teknologi og kunnskap helt vesentlig. Dette er også viktig for å sikre grunnlaget for at næringen skal være konkurransedyktig i et langsiktig perspektiv, etter at petroleumsproduksjonen på norsk kontinentalsokkel faller,» understreker Høyre.

Men Høyre vil også være klimavennlig, og understreker at klimaendringene er en av de mest alvorlige truslene mot menneskeheten.

Nedgang i utslipp fra 2015

Høyre viser til FNs klimapanel som slår fast at klimautslippene må falle fra 2015 og reduseres med 50-80 prosent innen 2050 for å begrense klodens oppvarming til 2-3 grader over førindustrielt nivå.

Partiet mener ny teknologi også blir avgjørende for å klare dette.

«Bl.a. Stern-rapporten slo fast at investeringer i mer klimavennlig teknologi antageligvis er den mest lønnsomme investering vi kan gjøre. Det er derfor viktig at det offentlige legger til rette for at det blir lønnsomt for private å utvikle miljøteknologi gjennom økonomiske rammebetingelser som kvotehandel eller CO2-avgift som setter en pris på klimautslipp og som gjør det lønnsomt å investere i teknologi som gir utslippsreduksjoner, samt setter utslippskrav,» skriver Høyre.

Partiet foreslår et nytt fond som støtter investeringer i ny klimavennlig teknologi i norske bedrifter. Fondskapitalen skal være på fem milliarder kroner, og det skal komme i tilegg til andre midler til forskning og utvikling, fangst og lagring av CO2 og ny fornybar energi.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.