KRAFT

Krever forlenget fritak fra elavgiften

Norsk Industri frykter for lønnsomheten i treforedlingsindustrien.

Det blir vanskeligere å drive lønnsomt for Norske Skog og andre treforedlingsbedrifter om de ikke får forlenget ordningen med fullstendig fritak fra elavgiften.
Det blir vanskeligere å drive lønnsomt for Norske Skog og andre treforedlingsbedrifter om de ikke får forlenget ordningen med fullstendig fritak fra elavgiften. Bilde: Øyvind Lie
Øyvind LieØyvind LieJournalist
11. feb. 2014 - 10:42

ELAVGIFTEN

  • Ordinær sats for elavgiften i Norge er 2013 er 11,61 øre/kWh.
  • Kraftintensive industriprosesser er fritatt for avgift. Fritaket gjelder bruk av kraft til kjemisk reduksjon, elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser. Dette innebærer at det meste av elektrisitetsforbruket i metallindustrien, sementindustrien og deler av kjemisk råvareindustri ikke ilegges avgift.
  • Øvrig industri, bergverksdrift, petroleumsutvinning og fjernvarmeproduksjon ilegges avgift med lav sats på 0,45 øre per kWh for selve produksjonsprosessen. Etter vedtak i Eftas overvåkningsorgan Esa kan den reduserte satsen ikke settes lavere enn 0,5 euro per MWh (om lag 0,4 øre per kWh). Dette samsvarer med minstesatsene i EUs energiskattedirektiv. ESAs godkjennelse gjelder fram til 30. juni 2014.
  • I utgangspunktet omfattes produksjonsprosesser i treforedlingsindustrien av den reduserte satsen på 0,45 øre/kWh. Esas retningslinjer for statsstøtte åpner imidlertid for fullt avgiftsfritak for energiintensive bedrifter dersom disse gjennomfører miljøtiltak som minst tilsvarer effekten av avgiftssatsen.

KIlde: Arntzen de Besche

Treforedlingsindustrien i Norge har hatt fritak for elavgiften siden 2005. Betingelsen for å få fritaket er at bedriftene deltar i et program for energieffektivisering hvor de etablerer systemer for energiledelse og gjennomfører tiltak for å effektivisere el-bruken (se faktaboks).

Fritaket fra elavgiften har vært notifisert til Eftas overvåkingsorgan ESA. Men godkjennelsen derfra løper ut 30. juni 2014. For å få videreført ordningen kreves det renotifisering.

Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i bransjeorganisasjonen Norsk Industri mener arbeidet med renotifisering haster.

«Det er svært viktig at myndighetene starter dette arbeidet allerede nå og at effekten av energieffektiviseringsordningen dokumenteres gjennom en rapport fra NVE [Norges vassdrags- og energidirektorat]», skriver han i et brev sammen med Fellesforbundet til Olje- og energidepartementet og til Finansdepartementet.

Les også: Norwea advarer Siv Jensen mot å ikke høre på Stortinget

Presset bransje

Ifølge brevet er det svært viktig at fritaket videreføres.

«I en presset bransje er dette et av de viktigste tiltakene som kan bidra til å opprettholde konkurransekraften til denne industrien i Norge, samtidig som dette bidrar til å sikre fortsatt aktivitet i hele den skogbaserte verdikjeden», heter det i brevet.

– Det er veldig viktig fordi treforedlingsindustrien er en del av den kraftforedlende industrien, og våre bedrifter er avhengig av samme vilkår som andre EØS-land, sier Lier-Hansen til Teknisk Ukeblad.

Han har tro på at ordningen vil bli renotifisert.

– Hvis ikke, vil det være dramatisk. Da vil vi få en betydelig ekstraregning gjennom en økning i elavgiften. Treforedlingsindustrien er en tøff bransje hvor marginene ikke er gode. Uten en forlengelse av unntaket vil vi nok oppleve at bedrifter som i dag er oppegående vil få problemer, sier Lier-Hansen.

Les også: Nå godtar Statkraft offentliggjøring av vindkraftproduksjonen på timesnivå

Under vurdering

Statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet understreker at en videreføring av fritaket blant annet forutsetter at det kan skje innenfor rammen av EØS-avtalens regler om offentlig støtte.

«Spørsmålet er for tiden under vurdering i Finansdepartementet med sikte på en avklaring i Revidert nasjonalbudsjett. Konkurransekraft for norske arbeidsplasser er viktig for denne regjeringen», skriver Næsje i en epost til Teknisk Ukeblad.

Les også:

Hemmelig dokument kan vise at elektrifisering er mye billigere enn selskapene påstår

Nytt vannkraftsenter skal lokke ungdom vekk fra oljebransjen  

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.