INDUSTRI

Kraftig nedgang for industrien

Industriproduksjonen faller kraftig i Norge, i takt med at norsk økonomi krymper.
Industriproduksjonen faller kraftig i Norge, i takt med at norsk økonomi krymper. Bilde: Colourbox.com
Trond Gram
19. mai 2009 - 10:48

Ifølge sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå falt bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge klart for andre kvartal på rad.

Resesjon

I 4. kvartal i fjor var nedgangen på 0,8 prosent, mens fallet var på en prosent i årets første kvartal. Dermed er det klart at norsk økonomi er i resesjon.

Samtidig er det klart at industriproduksjonen fortsetter å falle. Industrien falt markert gjennom siste halvår i fjor, og forsterket seg i årets første kvartal.

Investeringene i industrien fortsetter også å falle. SSB registrerte en nedgang i industriinvesteringene på hele 28,1 prosent i første kvartal.

«Svært høyt investeringsnivå»

«Den sterke nedgangen må sees i lys av det svært høye investeringsnivået de siste to årene – med en topp i 4. kvartal i fjor – i tillegg til den generelt meget svake konjunktursituasjonen.

Reduserte investeringer i kjemisk industri bidro mest til nedgangen,» skriver SSB.

Særlig bidro fall i metallindustri og trelast- og trevareindustri særlig sterkt til nedgangen i industrien, noe som skyldes redusert eksport og lavere aktivitet innenfor bygge- og anleggsvirksomhet.

Tall fra før helgen viste også at lagerbeholdningen i industrien økte fra 1. kvartal 2008 til 1. kvartal 2009 og nå ligger på et høyt nivå.

Oppgangen er hovedsakelig drevet av økte lagre av ferdigvarer.

Leter etter olje og gass

Både eksport og import gikk ned fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal 2009. På eksportsiden var det særlig lavere salg av industrivarer og elektrisk kraft som trakk ned.

Produksjon av elektrisk kraft gikk kraftig ned i 1. kvartal.

Det finnes fortsatt noen få lyspunkter. For mens det var nedgang i de fleste næringer, gikk samlet bruttoprodukt for oljevirksomhet og utenriks sjøfart opp.

Dette skyldes høy aktivitet i letevirksomhet tilknyttet olje- og gassutvinning. Men på tross av høy leteaktivitet var olje- og gassproduksjonen tilnærmet uendret fra 4. kvartal.

Færre i arbeid

Ifølge Statistisk sentralbyrå blir det også færre jobber. Antall personer i arbeid gikk ned med 0,5 prosent i første kvartal, mens nedgangen var på 0,3 prosent i 4. kvartal.

Nedgangen var sterkest i industri, bygge- og anleggsvirksomhet og varehandel.

Samtidig har det vært en betydelig økning i antall permitterte personer det siste året. Men i nasjonalregnskapet betraktes permitterte personer som sysselsatte, og inngår dermed i nasjonalregnskapets tall for sysselsatte personer.

Arbeidsledighetsøkningen har dermed vært større enn det SSBs tall viser.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.