INDUSTRI

Kongen av kompleksitet

OVERREKKELSEN: Her får Mogens Høgh Jensen prisen overrakt fra kong Harald V i formiddag. Jensen sier han er "dypt beæret". I bakgrunnen juryformann Arne Skjeltorp.
OVERREKKELSEN: Her får Mogens Høgh Jensen prisen overrakt fra kong Harald V i formiddag. Jensen sier han er "dypt beæret". I bakgrunnen juryformann Arne Skjeltorp. Bilde: Kjetil Malkenes Hovland

I dag var Kong Harald V for femte gang til stede på Institutt for Energiteknikk (IFE) for å dele ut Gunnar Randers-prisen.

Prisen går til Mogens Høgh Jensen ved Niels Bohr-instituttet.

– Han er en av pionérene innen komplekse systemer, sier juryformann Arne Skjeltorp til Teknisk Ukeblad.

Godt forhold

Gunnar Randers forskningspris gjelder utmerket forskning innen energiteknikk og fysikk. Randers var sentral i å få den første forskningsreaktoren utenom supermaktene til Norge, kalt Jeep 1.

– Prisvinneren skal drive vitenskap på internasjonalt nivå, men også ha gjort mye for Norge. Mogens Høgh Jensen har vært foreleser og opponent her og hatt et godt forhold til Norge i mange år.

Opptatt av natur

Komplekse systemer er et ganske nytt fagfelt, understreker professor Skjeltorp. I sin tale under prisutdelingen peker han på at komplekst ikke er det samme som komplisert.

– Det å skyte opp en rakett til månen er komplisert. Å oppdra barn er komplekst, sier han til latter fra publikum. – Pandemier, finansmarkedet og jordskjelv, dette er andre eksempler på komplekse systemer.

Naturlovene er i utgangspunktet enkle, men inngår likevel i svært komplekse sammenhenger og vekselvirkninger, forteller Skjeltorp. Det er slike effekter prisvinneren har studert.

– Nå for tiden er han mest opptatt av komplekse prosesser i naturen rundt oss, som temperaturer, klima og prosesser i havet, forklarer Skjeltorp.

– Dypt beæret

– Deres Majestet! Deres eksellenser! Jeg er dypt beæret, sier Mogens Høgh Jensen.

– Prisen deles ut til en fysiker utenfor Norge. Det er mange fysikere utenfor Norge!

Han skryter av grunnforskningen i Norge, og ikke minst «Geilo-skolene» (NATO Advanced Study Institutes) som arrangeres på Geilo annethvert år, og som han selv har vært en viktig del av.

– Deres Majestet vet at det å forstå komplekse systemer gir en god seiler, sier Jensen.

– Jeg har vært del av å bygge opp en viktig gruppe innen dette feltet. Og det hele startet på Geilo.

– Imponerende

I tillegg til kongen var også statsråder fra Norge, Sverige og Danmark til stede under prisutdelingen. Norges forskningsstatsråd gratulerte med prisen.

– Mogens Høgh Jensen føyer seg til en imponerende rekke forskere. Forskningen hans betegnes som banebrytende grunnforskning innen blant annet turbulens og komplekse systemer, sier høyere utdanningsminister Tora Aasland, som selv er samfunnsviter.

Hun skryter også av IFEs innsats for å formidle kunnskap om blant annet kjernekraft etter Fukushima-ulykken. Hun gleder seg også til at ESS, European Spallation Source, blir bygget i Lund i Sverige. Dette blir verdens største verktøy i sitt slag, og er et slags mikroskop for å studere materialer.

– At et slikt anlegg vil tiltrekke seg toppforskere fra hele verden tar jeg for gitt, sier Aasland. – Jeg vil gi dem stor honnør for arbeidet som er lagt ned. Det har vært mange drakamper underveis, ikke minst om lokalisering. Prosjektet har hatt vedvarende og sterk støtte fra Sveriges regjering. Norge kommer til å bidra både økonomisk og med forskere, i første rekke fra IFE.

– Handler om talent

– Det handler om talent. Det handler om hardt og vedvarende arbeid og ikke minst nysgjerrighet, sier Danmarks forskningsminister Charlotte Sahl-Madsen.

– Jeg vil ønske professor Mogens Høgh Jensen et meget varmt og lykkelig gratulerer med Gunnar Randers-prisen.

Hun mener Jensens forskning på komplekse materialsystemer har økt forståelsen av flere andre felter, og trekker frem hans samarbeidsevner.

– Han har et stort internasjonalt nettverk, og fikk vite om prisen i det han var i Bangalore i India i forbindelse med forskningssamarbeid. Han har også et godt forhold til det norske forskningsmiljøet, sier statsråden. – Jeg håper samarbeidet blir enda sterkere i fremtiden. Hvis vi ikke kan være billigere enn de andre, så får vi være klokere.

VELKOMMEN: For sjette gang deles Gunnar Randers-prisen ut. Kongen står for utdelingen. Her tar IFE-direktør Eva Dugstad imot Hans majestet.
VELKOMMEN: For sjette gang deles Gunnar Randers-prisen ut. Kongen står for utdelingen. Her tar IFE-direktør Eva Dugstad imot Hans majestet. Kjetil Malkenes Hovland

– Trenger ny forskning

– Vi leder ikke lenger an i utviklingen av ny teknologi og forskningsresultater, advarer IFE-direktør Eva Dugstad i sitt velkomstforedrag. Hun refererer til forskningsmiljøene i vår del av verden, som må kjempe for å holde følge med forskningen i Asia og USA.

– Verden har behov for ny teknologi. Utviklingen av ny teknologi henger sammen med utviklingen av nye og smarte materialer. Forskningsinnsatsen på materialteknologi må vokse.

De siste årene har man brukt ressurser på å bygge opp «landslag» innen ulike forskningsfelter. Men dette må utvikles og bli bedre, mener IFE-direktøren.

– Skal vi bli synlige og ta opp konkurransen med Asia og Amerika, er Norden en viktig arena. Der har denne regionen tradisjoner, sier Dugstad.

Møte om ESS

IFE har i dag toppmøte om ESS, som kan bli svært viktig for IFE og nordisk materialteknologi. Ledelsen for ESS er blant deltakerne.

– Europa plasserer dette i vår nordiske gård. Det er fantastisk og gir Norden et fortrinn innen materialutvikling, sier Dugstad.

– Mer enn to tusen forskere skal jobbe ved ESS. Jeg spår fantastiske resultater, sier prisvinner Mogens Høgh Jensen.

– Vi skal ha et databehandlingssenter i Danmark. Norge har bygget opp banebrytende grunnforskning. Det gir mange muligheter ved ESS. Jeg håper Norge følger opp arbeidet til Gunnar Randers og Tormod Riste og blir dypt involvert.

Reaktor i god stand

Prisvinneren er svært imponert over arbeidet ved IFE. Han håper reaktoren blir brukt mye i arbeidet med å utvikle European Spallation Source.

– Reaktoren er fortsatt i god stand. Den kan for eksempel brukes i arbeidet med å utvikle instrumenter for ESS, sier han.

Svensk hilsen

Som for å understreke den nordiske forbrødringen ordentlig fikk prisvinneren også hilsener fra svensk side.

– Hjertlige hilsener fra Sveriges forskningsminister Jan Bjørklund som ikke kunne være her i dag, sier Sveriges ambassadør Inger Hjelt aaf Trolle.

Hun håper at svenskenes arbeid med ESS får med seg flere enn IFE på laget.

– Vi håper på støtte fra flere miljøer i Norge. Vi er små, men sammen utgjør vi en viktig region, sier hun.

Tidligere prisvinnere:

  • 2001: Thomas Ebbesen, Université Louis Pasteur, Strasbourg
  • 2003: Amnon Aharony, Tel Aviv University
  • 2005: Øystein Håkon Fischer, Universitetet i Geneve
  • 2007: Paul Meakin, Idaho National Laboratory
  • 2009: Roger Pynn, Indiana University Center for the exploration of Energy and Matter
Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.