Klimamålene nås ikke

Klimamålene nås ikke
FINANSIERER FOSSILER: Kjøletårnene slipper ut damp ved dette kullkraftverket i tyske Brandenburg. Massive subsidier til fossil energi gjør at omstillingen til renere energiformer trues, mener Det internasjonale energibyrået IEA ifølge en ny rapport. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Verden kommer neppe til å nå klimamålene sine hvis subsidiene av fossil energi fortsetter som i dag.

Det sier Det internasjonale energibyrået IEA, som mener subsidiene av fossil energi på 312 milliarder amerikanske dollar hvert år bremser utviklingen av ren energi.

For tre år siden nådde prisene på fossil energi sitt høyeste nivå noensinne, og nå stiger de igjen til lignende nivåer. Risikoen er høy, advarer energibyrået.

Trenger revolusjon

Det er i sin ferske Clean Energy Progress Report at IEA tar opp problemstillingen og etterlyser mer subsidier til ren energi og mindre til fossil energi.

«Den kortsiktige risikoen for politisk stabilitet og økonomisk aktivitet på grunn av verdens avhengighet til fossil energi er igjen like tydelig som den langsiktige trusselen mot et bærekraftig miljø,» skriver IEA. «For å komme ut av denne avhengigheten trenger verden en revolusjon innen ren energi.»

Ifølke IEA vil en slik revolusjon øke verden energisikkerhet, gi bærekraftig økonomisk vekst og gi mindre klimaproblemer.

«En slik revolusjon vil kreve investeringer på et høyere nivå enn noensinne tidligere i forskning, utvikling, demonstrasjon og bruk av rene lavkarbonteknologier av alle typer i flere tiår fremover. Men disse investeringene vil også gi fordeler vi ikke har hatt tidligere. IEA anslår at avkastningen på investeringene er mer enn 10 prosent per år på gunn av innsparingene i drivstoff alene.»

– Oljeprisen vil bli høyere

– IEA skjuler større oljekrise

Ny rapport

Fornybar energi er blitt billigere de siste årene, og denne sektoren vokser nå med 30 til 40 prosent årlig. Mye av dette skyldes subsidier. Subsidiene av ren energi var på totalt 57 milliarder dollar i 2009, ifølge IEA.

Men kullet har fortsatt en dominerende rolle i verdens energipolitikk. Den har stått for 47 prosent av elektrisitetsproduksjonen det siste tiåret.

«Dessverre er det ikke bare gode nyheter. Veksten i fossil energi er tilsvarende — eller til og med større — enn i ren energi,» skriver IEA-sjef Nobuo Tanaka i forordet til rapporten.

IEA etterlyser derfor en mer «aggressiv» politikk for å øke andelen ren energi og påpeker behovet for å fjerne subsidier til fossil energi. IEA frykter for øvrig at investeringene i kjernekraften blir bremset noe etter kjernekraftulykken i Japan.

3000 CO2-fangstprosjekter

Fortsatt må fornybar energi dobles i kapasitet hvis verden skal ha sjanse til å nå 2050-målene man ble enige om i Cancun. Vindkraften må vokse med 17 prosent årlig og solenergien med 22 prosent årlig. Det trengs 100 storskala CO2-fangstprosjekter i 2020 og 3000 slike i 2050.

Bare fem CO2-fangstprosjekter er i drift nå, og 70 er planlagt men har usikker finansiering. Det er ifølge IEA usikkert hvor mange av disse som blir bygget.

IEAs toppsjef Nobuo Tanaka var for øvrig i Norge for få uker siden. Da bad han regjeringen om å bygge nye gasskraftverk – uten CO2-rensing.

Les IEAs rapport her

Les også: Dette er framtidens oljebransje

Det internasjonale energibyrået:<br/> Råoljen er over toppen

IEA vil ha gasskraft uten rensing

Les mer om: