KRAFT

Klimagassutslippene ned i fjor

Norge slapp ut mindre CO2 i fjor, men fortsatt er det langt igjen før vi når miljømålene.
Norge slapp ut mindre CO2 i fjor, men fortsatt er det langt igjen før vi når miljømålene. Bilde: Colourbox
Trond Gram
19. mai 2009 - 12:40

Utslipp av klimagasser i Norge gikk ned med 2,2 prosent i fjor, viser ferske tall fra SSB.

2007-nivå Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken mener ikke at norsk politikk har redusert utslippene.
2007-nivå Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken mener ikke at norsk politikk har redusert utslippene.

2007-nivå

De norske utslippene av klimagasser var på 53,8 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter i 2008, og utslippene er nå omtrent på nivå med 2007-nivået.

Nedgangen skyldes i hovedsak reduserte utslipp i industrien og fra transport utenom veitrafikk, men miljøverner og leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, tør likevel ikke tro at dette er noe annet enn litt flaks.

– Klimaet har fått en bitte liten pause. Ikke som følge av ny og mer ambisiøs klimapolitikk, men som en følge av finanskrisen. De eneste som har satt i verk nye tiltak er industrien, sier Haltbrekken til Teknisk Ukeblad.

Industrien ikke største utslipp

En nedgang på 3,7 prosent i utslippene fra industrien gjør at den ikke lenger er største utslippskilde.

Industriens klimagassutslipp gikk ned fra 14,7 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter i 2007 til 14,1 millioner tonn i 2008.

Investering i miljøteknologi ved produksjon av mineralgjødsel bidro også sterkt til å redusere utslippene av N 2O. I tillegg har det vært nedgang i bruken av fossilt brensel.

I olje- og gassektoren var det liten endring av klimagassutslippene fra 2007 til 2008. Åpningen av tre nye felt førte til økte utslipp fra fakling.

Dette ble oppveid av lavere utslipp fra LNG-anlegget i Hammerfest, hvor det har vært flere tilfeller av fakling etter åpningen.

Bilparken bidrar til mer

Til sammen ble utslippene fra olje- og gassvirksomheten redusert med under 1 prosent, eller 0,1 millioner tonn CO 2-ekvivalenter.

Bilparken bidrar fortsatt til økt vekst i CO 2-utslippene, om enn i et lavere tempo enn tidligere år.

Utslippene fra veitrafikken har gjennomsnitt økt med 2 prosent per år i perioden 1990-2007. Fra 2007 til 2008 gikk utslippene opp 0,4 prosent.

«Dette ser ut til å skyldes lavere trafikkvekst mot slutten av året som følge av finanskrisen. SSBs omsetningsstatistikk viser at det var godstransporten og drosjevirksomheten som best merket den lavere økonomiske aktiviteten,» skriver SSB.

Langt igjen til Kyoto-målet

På tross av utslippsnedgangen i fjor, er det likevel langt igjen til Kyoto-målet. Norges tildelte kvotemengde er på 250,6 millioner tonn CO2 -ekvivalenter for perioden 2008-2012.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Schneider Electric
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre

Det er i gjennomsnitt 50,1 millioner tonn for hvert av de fem årene. Dette kan tyde på at det vil bli nødvendig å finansiere utslippskutt i utlandet for å innfri forpliktelsene.

– Skal Norge klare å nå klimamålene må vi ha en årlig reduksjon i utslippene tilsvarende den mengden vi hadde i fjor, frem til 2020. Vi kan ikke fortsette uten nye tiltak i klimapolitikken, sier Haltbrekken.

Han tror utslippsreduksjonen til en viss grad skyldes finanskrisen. Det vil også være tilfelle i år, hvor industrien blant annet har stengt en rekke produksjonsenheter.

– Prognosene fremover viser en vekst, mye på grunn av nye gasskraftverk, sier Haltbrekken, som fortsatt er pessimist på klimaets vegne.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.