Klif anmelder Yara

Klif anmelder Yara
YARA ANMELDT: Det var ved anlegget i Porsgrunn at Yara slapp ut store mengder kalksalpeter i vinter. Nå har Klif anmeldt selskapet for utslippet, og for manglende risikovurdering. Yara Porsgrunn ble bøtelagt etter et utslipp av mineralolje i 2007. Bilde: Yara International ASA

I desember 2010 slapp Yara i Porsgrunn ut 2080 tonn av gjødselproduktet kalksalpeter til Frierfjorden.

Utslippet pågikk i 12 timer uten å bli oppdaget, og nå blir Yara anmeldt av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Klif mener Yara hadde mangelfull risikovurdering.

Lastet til båt

Det var under lasting til båt på Yaras hovedkai på Herøya 19. desember i fjor at utslippet skjedde. 2080 tonn flytende kalksalpeter tilsvarer ifølge Klif 354 tonn nitrogen fordelt på ammonium og nitrat. Dette kan bidra til økt begroing i fjorden.

Det var to dreneringsventiler som ble glemt i åpen stilling mens lastingen pågikk. Yara hadde ingen barrierer for å hindre utslipp til fjorden.

Det var ikke gjort noen risikovurdering fra Yaras side, og dette er også brudd på Yaras egne rutiner.

– Akuttutslippet i desember kunne med stor sannsynlighet vært unngått eller vesentlig redusert om en risikovurdering hadde vært foretatt, sier avdelingsdirektør Signe Nåmdal i Klif i en pressemelding.

Har skjedd før

Også i 2007 hadde Yara et utslipp, da under lossing av mineralolje fra båt.

Klif avdekket da mangler ved internkontrollen og anmeldte Yara, som fikk en bot på 400.000 kroner.

Klif ser alvorlig på at Yara ikke klarte å unngå at dette skjedde igjen.

Les mer om: