Kjøper slakteri i Afrika

Kjøper slakteri i Afrika
Våre 25 000 eiere har en strategisk interesse av å redusere prisgapet mellom importert og nasjonalt storfekjøtt, sier kommunikasjonsdirektør Nina Sundqvist i Nortura. Bilde: CAMILLA AADLAND

Nortura, som er morselskapet til Gilde og Prior, har kjøpt 30 prosent av det namibiske storfeslakteriet Witvlei Meat for 4,8 millioner norske kroner.Vil redusere prisgap

Hver år importeres en tollfri kvote på 4.750 tonn storfekjøtt fra Namibia, Botswana og Swaziland.

– Dette kjøttet kommer uansett svært billig til Norge. Våre 25 000 eiere har en strategisk interesse av å redusere prisgapet mellom importert og nasjonalt storfekjøtt samtidig som vi opprettholder en jevn og balansert markedssituasjon, sier kommunikasjonsdirektør Nina Sundqvist i Nortura i en pressemelding.Ikke Gilde

Nortura har som mål å bidra til å utvikle selskapet til å bli et ledende storfeslakteri i Namibia med vekt på de lokale kjøttprodusentenes økonomi. Hovedaksjonæren i selskapet er Mr. Sidney Martin.

NoriDane Food vil ha ansvaret for import og salg av kjøttet fra Witvlei Meat i det norske markedet.

Det importerte kjøttet vil ikke bli solgt under merkevaren Gilde.

Les mer om: