Kan grille pirater

Kan grille pirater
Elektrisk gjerde rundt skipet skal stanse pirater. Forslaget er ikke ferdig utredet som konsept. For oljetankskip, gass- og kjemikalieskip er damp mer sannsynlig ettersom eksplosjonsfare hindrer brulk av strøm og annet som kan lage gnister. Bilde: Ma-Tech

Forslag?

Kontakt Ma-Tech på e-post: post@ma-tech.no

Et lite nystartet selskap i Telemark lanserer ideen om å utstyre skip som seiler i piratfarlige farvann med en leppekonstruksjon rundt relingen og som er påsatt spenning.

– Pirater som prøver å klatre om bord, vil først ha problemer med å komme forbi barrieren som stikker ut fra skipet og vender nedover. Kommer de videre, vil de få så kraftig strøm i seg at de vil slippe taket og ramle ned, sier Thorleif Grimstvedt i selskapet Ma-Tech Produksjon.Tyste rederier

Rederiforbundet har engasjert seg kraftig i debatten rundt piratvirksomhet. Det krever blant annet økt norsk innsats i form ev en fregatt til beskyttelse av både norske og utenlandske skip.

Forbundet har også stilt seg positiv til å ha væpnete vakter om bord. Folkene bak Ma-Tech er fredsommelige sjeler som vil bidra med tekniske løsninger.

Selskapet har derfor vært i kontakt med Rederiforbundet, som var lutter øre i den første muntlige kontakten.

Ma-Tech er stiftet ene og alene for å realisere piratbeskyttelsesprosjektet.Trenger teknisk hjelp

– Vi har en rekke ingeniører med på laget. De har lang erfaring fra maritim virksomhet. Men vi trenger litt hjelp for å realisere ideen, sier Grimstvedt.

Det var i den forbindelse selskapet satte sin lit til Rederiforbundets kontakter.

– Dessverre har vi ikke fått noen respons. Vi håper Teknisk Ukeblads lesere kan hjelpe oss videre, sier han.700 fanger

Pirater holder for tida 700 sjøfolk i fangenskap. Rederiforbundet karakteriserer situasjonen i Adenbukta og i Det indiske hav som kritisk, og i en sterk negativ utvikling.

Piratene har nå kontroll over 33 skip.

Les mer om: