INDUSTRI

Jakter på kvotesvindlere

Bilde: Lynau, Jan Petter
Trond Gram
24. mars 2010 - 09:06

På kryss og tvers:

Europeiske selskaper kan registrere seg i hvilket som helst EU-lands kvoteregister for å drive handel med klimakvoter. Teknisk Ukeblad har funnet norske selskaper, som man ikke forbinder med klimakvoter, i flere europeiske lands registre.

Flere av selskapene som har blitt registrert i det norske og det danske kvoteregisteret ble opprettet i løpet av siste halvår i fjor. Det gjelder også Gct AS og Green Plus Energy AS, som er to av selskapene som er siktet i denne saken.

TU har også funnet britiske, nederlandske og franske selskaper registrert i det norske kvoteregisteret, flere av dem uten nettsteder. Disse kan dermed drive lovlig kvotehandel i det europeiske kvotesystemet.

Sammen med Skatt Øst er Oslo politidistrikt i ferd med å rulle opp en sak om svindel med klimakvoter i hundremillionersklassen.

– Foreløpig er det fem personer som er siktet i denne saken og jeg kan ikke utelukke at det blir flere, sier politiadvokat Asbjørg Lykkjen til Teknisk Ukeblad.

Ifølge Lykkjen er det snakk om fem forskjellige selskaper, to av dem: Gct AS og Green Plus Energy AS ble kjent gjennom en kjennelse fra Skatt Øst i slutten av februar, men i tillegg har Oslo politidistrikt nå funnet grunnlag for å sikte tre nye aktører. Lykkjen vil ikke si hvilke selskaper dette er.Utelukker ikke flere saker

De to selskapene som er omtalt, er registrert både i det danske og det norske klimakvoteregisteret. I Danmark er et titall norske enkeltpersoner og selskaper registrert. Side om side med mer kjente selskaper som Statoil og Statkraft finner vi enkeltmannsforetak, ansvarlige selskap og såkalte NUFer. En selskapsform som har blitt vanligere i forbindelse med svindelsaker.

Lykkjen bekrefter at de har fokus også på andre lands klimakvoteregistre, men oslopolitiet samarbeider ikke med andre lands politimyndigheter i denne saken.

– Vi kan ikke utelukke at det kan bli flere siktelser. Vi ser på andre aspekter og holder alle muligheter åpne, sier Lykkjen.

– Hvilke andre aspekter ser dere på?

– Med tanke på at det er store verdier det er handlet for, er det interessant å finne ut hvor dette kommer fra, svarer hun.

Hvorvidt det er sammenheng mellom de ulike sakene, vil hun ikke si noe om ennå, men hun bekrefter at det er noe de ser på:

– Det er en av de tingene vi etterforsker, for å se om det er en indre sammenheng, og avdekke om det er et samarbeid, sier Lykkjen.Samarbeid om moms

Oslopolitiet har samarbeidet med Skatt Øst i denne saken, som har hatt fokus på momsunndragelse på klimakvoter den siste tiden.

– Vi tar mål av oss å komme til bunns i dette markedet. Ta en skikkelig opprenskning og sjekke ut hva som er gjort innenfor merverdiavgift, sier Øyvind Bakken i Skatt Øst.

– Det vi ser på er momsunndragelse og det kan sikkert komme flere siktelser i denne saken, legger han til.Ikke enkelt å kontrollere

Han mener det har vært for lite kontroll med klimakvotehandelen, som først har vokst frem som et marked de siste årene.

– Men når det er sagt, så har denne handelen i Norge egentlig tatt av først det siste halvåret. Før det har det vært lite interesse for dette kvotesystemet, sier han.

Dette er første gang Oslo politidistrikt ser på denne typen kriminalitet. Ifølge Lykkjen har det utviklet seg et gråmarked som opererer utenom de største aktørene. Disse store aktørene har det vært lettere å holde kontroll med.

– Det er ikke det enkleste markedet å kontrollere, det gir oss noen utfordringer, sier hun.

Les mer om: