INDUSTRI

- Interesse fra store aktører

Bilde: Trond Gram
Trond Gram
8. feb. 2010 - 16:10

Fakta:

Rutil er et mineral som består av rent titanoksid og som derfor ikke har behov for den kostbare kjemiske behandlingen for å fjerne jernet i mineralet. Norge har veldig store forekomster av rutil. Den største kjente forekomsten til ligger i Engebøfjellet inne i Førdefjorden. Så langt er det konstatert rundt 380 millioner tonn malm. Av dette regnes rundt 200 millioner tonn å være utvinnbart, men slike anslag varierer med prisene.

Granat er et industrimineral som i hovedsak benyttes til ulike slipe- og sandblåsingsformål, samt som mineral innen vannjetskjæring. Granat er et miljøvennlig mineral som i økende grad erstatter bruk av kvartsholdig sand i ulike industrielle anvendelser. Foreløpige tester har vist at det kan produseres 96% granatkonsentrat fra Engebøforekomsten. Nordic Minings mål for videre optimalisering av produksjonsprosessen er å oppnå et produkt med 98% granatinnhold.

Nordic Mining, som står bak det omstridte gruveprosjektet i Engebøfjellet i Naustdal kommune, har skaffet en partner for salg av granat, et biprodukt fra produksjonen av rutil.

Nylig signert selskapet en avtale med en ledende internasjonal produsent av industrimineraler, for utvikling, produksjon, salg, markedsføring og distribusjon av granatprodukter fra mineralforekomsten i Engebøfjellet.

Administrerende direktør i Nordic Mining, Ivar S. Fossum, kaller avtalen en viktig bekreftelse på betydningen og potensialet for granat som et verdifullt biprodukt fra Engebø. Årlig selges rundt en million tonn granatprodukter på verdensmarkedet, til slipe- og sandblåsingsformål.

Høykvalitets granat

– Vi kommer til å produsere i størrelsesorden 100.000 tonn per år, forteller Fossum, til tu.no.

Granatprodukter fra Engebø har gitt gode testresultater i forhold til høykvalitets produkter for avanserte anvendelser.

Nordic Minings planlagte gruveprosjekt i Sogn og Fjordane skal utvinne de rundt 15 millioner tonn med rutil som finnes i Engebøfjellet. Et prosjekt som kan, hvis det blir realisert, gi nær 200 arbeidsplasser i den lille vestlandskommunen.

Ennå ikke avtaler

Men ennå har ikke Nordic Mining avtaler på salg av rutil på verdensmarkedet, som altså kommer til å bli hovedproduktet fra gruvevirksomheten.

– Vi har fått stor interesse fra store aktører innenfor både pigmentindustrien, men også fra de to andre hovedmarkedene, som er titanmetall og belegg på sveisestaver. Det er naturlig for oss at vi inngår mer bindende avtaler også på titan, sier Fossum.

Rutil er et strategisk viktig mineral, som brukes til å framstille ren titanoksid og blir brukt både til titanproduksjon, hvitt fargepigment til blant annet maling, og til framstilling av elektroder til sveiseapparater.

Venter på avklaring

Men for Fossum og Nordic Mining er det viktig å kunne vise til at prosjektet faktisk blir realisert før avtalene endelig inngås. Høringsrunden er nettopp ferdig, og prosjektet skal nå behandles i kommunestyret.

– Etter det gjenstår Klif, som skal behandle utslippssøknaden, sier direktøren.

Les mer om: