Ingen ny høykonjunktur i sikte

Ingen ny høykonjunktur i sikte
BEREGNINGER: Heller ikke byggenæringen går mot en høykonjunktur, ifølge tallene. Bilde: Fredrik Drevon

Dette viser ferske tall fra Næringslivets økonomibarometer fra NHO, som ble presentert i dag.

I oljesektoren ser det forholdsvist lyst ut, med solid investeringsvekst og generelt positive tendenser.

Maskin og metall vil ansette flest

Påvirker økonomien

Men i andre deler av næringslivet er det mindre som tyder på at svært gode tider er i sikte.

Som Teknisk Ukeblad skrev nylig, er investeringsviljen i fastland-Norge laber - til tross for at bedriftene vurderer markedsutsiktene som gode.

NHO sier det slik i rapporten 'Økonomisk overblikk 2/2011':

"Dette peker klart i retning av at tapet av konkurranseevnen nå påvirker norsk økonomi betydelig grad".

Setter spor

Tallene gjør at NHO nå nedjusterer sine prognoser for konjunkturutviklingen.

– Utviklingen hittil i år, sammen med medlemmenes markedsvurderinger, har ført til at prognosene i denne rapport er noe nedjustert i forhold til de vurderinger som ble gjort i første kvartal, sier Dag Aarnes, seniorøkonom i NHO.

Han legger til:

– Når investeringene i fastland-Norge lar vente på seg, peker det i retning av at den langvarige svekkelsen av konkurranseevnen nå er i ferd med å sette tydelige spor, sier Aarnes.

Industrien vil ikke investere

Ikke hele bildet

Et utslag av dette er ifølge NHO at det samlede antallet utførte timeverk i norsk arbeidsliv ligger under nivået i 2008. Det er tilfellet til tross for at den yrkesaktive befolkningen nå teller flere personer enn da.

I NHO er holdningen at offentlige arbeidsledighetstall ikke gir et korrekt bilde av situasjonen.

De sier i rapporten at dette "betyr ledig kapasitet og trolig også økende misforhold mellom krav og kvalifikasjoner i det norske arbeidsmarkedet. Tall for arbeidsledighet fra NAV og SBB gir ikke et fullstendig bilde".

Byggenæringen mangler fagfolk

Les mer om: