Industrien etterlyser stabil kraft

Industrien etterlyser stabil kraft
GLØDER FOR INDUSTRIEN: Stein Lier-Hansen i Norsk Industri etterlyser både stabil kraftproduksjon og CO2-kompensasjon for norske industribedrifter. Bilde: Peder Qvale

– Vi er avhengig av at vi har et nasjonalt nett som gjør at vi kommer i unødig kraftmangel i Norge. En slik mangel har tidligere ført til at næringslivet har måtte blø for det, og det har ført til at industriutvikling har havnet på is, sier Lier-Hansen til Teknisk Ukeblad.

Ny plattform

Sammen med Energi-Norge og LO offentliggjorde Norsk Industri-sjefen i dag en såkalt "felles plattform for økt verdiskaping" på en pressekonferanse i Oslo. Dette er første gang de tre organisasjonene samler seg om et slikt tiltak.

De la blant annet vekt på at industrien må få CO2-kompensasjon, at man må bygge samfunnsøkonomiske mellomlandsforbindelser og sette i gang kraftnettutviklingen i Norge så fort som mulig.

HISTORISK: For første gang i historien er Norsk Industri, Energi Norge og LO samlet om energi- og næringspolitiske tiltak i en felles plattform. De tre presenterte plattformen på en pressekonferanse tirsdag. Her fra paneldebatten (f.v): Oluf Ulseth i Energi Norge, Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft, LO-leder Roar Flåthen, Johnny Bernander i NHO, Stein Lier-Hansen i Norsk Industri og Arvid Moss i Norsk Hydro. Peder Qvale

Viktig

Alt dette for å få en mer enhetlig politikk i forhold til klima, energi og verdiskapning. Lier-Hansen mener samarbeidet er svært viktig.

– Her er vi to store interessenter som har en viss politisk påvirkningskraft. I tillegg er LO enige med oss. Dette er viktig for en ny energi og klimapolitikk, sier han.

Kompensasjon

EUs kvotehandelssystem legger opp til et CO2 påslag i kraftprisen. Lier-Hansen mener det er helt avgjørende å få på plass CO2-kompensasjon for den norske industrien.

– Industrien ser på dette som en veldig viktig rammebetingelse. Det vi ber om er at vi følger EU til punkt og prikke når det gjelder dette. Hvis man ikke gjør det, vil de landene som er klimasinker bli belønnet med nye industriarbeidsplasser. Vi risikerer altså at de beste bedriftene her hjemme går dukken, advarer han.

VIL HA FORTGANG: Otto Ulseth i Energi Norge mener det er helt nødvendig å få en fortgang i utbyggingen av det norske kraftnettet. Peder Qvale

Trenger oppgradering

Oluf Ulseth i Energi Norge mener også det er svært viktig at man forbedrer kraftnettet i Norge. Han sier nettutviklingen ligger bakpå og at det krever aktiv politikk å få den frempå igjen.

– Forsinket nettutvikling kan koste betydelig mer enn å ligge i forkant. Midt-Norge har for eksempel betalt en ekstraregning på en milliard kroner fordi det ikke har vært nok kapasitet i markedet. Vi er bekymret over at de kablene er samfunnsøkonomisk lønnsomme ikke blir bygget eller skjøvet frem i tid. Et velfungerende nett er viktig for verdiskapningen i samfunnet, sier han.

– De to vintrene vi har vært i gjennom viser hva som kan skje hvis nettet ikke er stabilt. Status i dag er at strømnettet er noe av den viktigste infrastrukturen vi har, men at det er for svakt innenlands og fra utlandet, fastslår Ulseth.

Les mer om: