PRODUKSJON

Industri inn i Russland

Russland virker forlokkende på norsk industri som vil være med både offshore ved Sakhalin (bildet) og Shtokman og på land.
Russland virker forlokkende på norsk industri som vil være med både offshore ved Sakhalin (bildet) og Shtokman og på land.
Ole K. Helgesen
18. mai 2006 - 09:25

Noen har allerede posisjonert seg.

– Russerne er interesserte i våre teknologiske løsninger. Derfor vil leverandørindustrien trolig få innpass uansett om Hydro og Statoil får delta i Shtokman-utbyggingen, sier Knut Aaneland.

Han understreker at det likevel er viktig at de norske oljeselskapene blir tatt inn i varmen av Gazprom.