Industri inn i Russland

Industri inn i Russland
Russland virker forlokkende på norsk industri som vil være med både offshore ved Sakhalin (bildet) og Shtokman og på land. Bilde:

Noen har allerede posisjonert seg.

– Russerne er interesserte i våre teknologiske løsninger. Derfor vil leverandørindustrien trolig få innpass uansett om Hydro og Statoil får delta i Shtokman-utbyggingen, sier Knut Aaneland.

Han understreker at det likevel er viktig at de norske oljeselskapene blir tatt inn i varmen av Gazprom.