Hogger opp unge supertankere

Hogger opp unge supertankere
UNGDOM: 17 år gamle Atlantic Liberty på 311.625 dødvekttonn blir hogget opp. Japanske MOL skal fornye og forynge flåten av VLCC-ere. Bilde: MOL

Disse skrapes:

VLCC:

  • Atlantic Liberty (Byggeår: 1995) Dødvekttonn: 311.625
  • Atlantic Prosperity (Byggeår: 1995) Dødvekttonn: 311.689
  • Minesa (Byggeår: 1996) Dødvekttonn: 267.812
  • Rion (Byggeår: 1998) Dødvekttonn: Dødvekttonn: 267.534


Suezmax:

  • Glen Maye (Byggeår: 1992) Dødvekttonn: 151.850

Ett av verdens største rederier er i gang med å fornye tankskipsflåten.

Dermed seiler Mitsui O.S.K. Lines fire supertankere (VLCC - very large crude carrier) og ett Suezmax-tankskip til opphogging.

Alle er bygget med dobbelt skrog for å unngå oljesøl i tilfelle grunnstøting.

Gammel 17-åring

Det yngste, VLCC-eren Rion på 267.534 dødvekttonn, er bygget i 1998. Det eldste skipet, Glen Maye på 151.850 dødvekttonn, er bygget i 1992.

To av skipene er allerede hogget opp, skriver MOL i en pressemelding.

Sertifiserte verft

MOL presiserer at skipene hogges opp ved verft som følger miljøstandarder i henhold til ISO 14001 eller tilsvarende.

I tillegg har MOL sine egne krav og standarder. Rederiet har egne representanter til stede for å overvåke demonteringen.

Ung kvalitet

MOL hevder at skrapingen av råoljetankerne innleder en foryngelse av deres flåte med oljetankere for å øke kvaliteten på sine skip og tjenester.

Selskapet venter vekst i markedet for oljetransport i et middel og langt perspektiv.

Gigant

MOL operer 871 skip på til sammen 61.354 tusen tonn dødvekt og har en arbeidsstokk på 9.400 mennesker rundt om i verden.

Selskapet hevder selv å ha ett av verdens mest utbredte og diversifiserte nettverk av linjetrafikk til sjøs samt logistikkservice.

Les mer om: