Havarikommisjonen leder gransking

Havarikommisjonen leder gransking
RETT PÅ: Godafoss gik krett på Kværnskjærgrunnen ved fyret om kvelden 17. mars. losen hadde forlatt skipet, før losgrensen. Bilde: Scanpix

SHT leder granskingen, men samarbeider tett med flaggstaten og den islandske havarikommisjonen (IMAIB).

SHT begynte innsamling av fakta og opplysninger samme kveld skipet gikk på grunn på Kvernskjærgrunnen i Løperen ved Hvaler. Losen hadde forlatt skipet, før losgrensen. Kapteinen skal ha vært alene på brua.

Flere samtaler

I dagene etter grunnstøtingen, gjennomførte SHT samtaler med skipets besetning, losen og trafikklederen, samt innhentet informasjon om skipets bevegelser.

Arbeidet de neste ukene vil fokusere på ytterligere informasjonsinnhenting fra rederiet og Kystverket.

Dette vil danne grunnlaget for etablering av hendelsesforløpet, hvorfor det skjedde og identifisering av eventuelle forhold som kan bidra til å forhindre tilsvarende ulykker i framtida, ifølge en melding fra SHT.

Rett på

Containerskipet Godafoss grunnstøtte ved Ytre Hvaler nasjonalpark 17. februar i 20-tida. To bunkerstanker ble skadet. Tankene skal ha inneholdt 500 tonn bunkersolje.

Flere tonn olje slapp ut. Gunstig vind og strøm førte oljen ut mot åpent hav i stedet for å forurense nasjonalparkens strender.

Skipet var lastet med 439 containere. Skipet er på 165 meter og en bruttotonnasje på 14664 tonn.

Skipet ble trukket av grunn og ligger nå i Danmark for reparasjon.

Lekk på reise

Oljesøl fra grunnstøtingen har nådd flere kystområder i Norge. Underveis til Danmark slapp skipet også ut olje som havnet på deler av svenskekysten. Forurensningsomfanget og miljøskadene er vanskelige å fastslå på grunn av isforholdene.

Havarikommisjonens pågående sikkerhetsundersøkelse vil se på forhold som påvirket oppgaver og bemanning på brua, samt lostjenesten og den generelle sjøsikkerheten i området.

Havarikommisjonen skal ikke ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar.

Les mer om: