INDUSTRI

Halverte fraværet med IA-avtale

VÆRT LENGE: Dynea er en gammel bedrift. Flere av lokalene er fra før krigen.
VÆRT LENGE: Dynea er en gammel bedrift. Flere av lokalene er fra før krigen.Bilde: CAMILLA AADLAND
Camilla Aadland
5. okt. 2006 - 13:19

Sykefraværstall

Det gjennomsnittlige sykefraværet i norsk industri for andre kvartal i år var 5,6 prosent. Dette er en økning på 0,3 prosentpoeng, eller 6,3 prosent.

Sykefraværet var på 5,5 prosent for IA-bedrifter og 6,5 prosent for bedrifter uten IA-avtale. Forskjellen er på 18,2 prosent.

Kilde: Norsk Industri

Et inkluderende arbeidsliv

Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 for å snu en utvikling der stadig flere går ut av arbeidslivet og over på varige trygdeordninger. IA-avtalen hadde tre delmål:

1. 20 prosent reduksjon av sykefraværet i løpet av avtaleperioden.

2. Tilsetting av langt flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne.

3. Heving av den reelle pensjonerings-/avgangsalderen.

Avtalen ble inngått for en periode på vel fire år frem til 31. desember 2005. Ny avtale ble inngått med varighet fra 1. januar 2006 til 31. desember 2009. Det er denne regjeringen mener den har grunnlag for å si opp, ettersom målene i avtalen ikke er nådd.

Kilde: Fafo

Om Dynea

Dynea produserer bindemidler, det vil si lim og herdere, til treindustrien. Produktene benyttes blant annet til produksjon av sponplater, limtrebjelker, parkettgulv og i møbelindustrien. Hovedråstoffene er metanol, formaldin og urea.

Bedriften har rundt 230 ansatte, og holder til på Lillestrøm utenfor Oslo.

Dynea ble etablert i 2001 ved sammenslåingen av finske Neste Chemicals og kjemivirksomheten til tidligere Dyno Industrier. Konsernet har produksjon i 24 land.

Det kom som en bombe da regjeringen plutselig la frem et forslag der IA-avtalen ble skjøvet ut i det blå, og regningen for sykefravær skjøvet over på arbeidsgiverne.

Hos limprodusenten Dynea på Lillestrøm har diskusjonene gått høyt.

– Det føles veldig urettferdig for bedrifter som oss, som faktisk har fått det til på grunn av IA.

Regjeringen burde heller ha undersøkt hva som er årsaken til sykefraværet før de innfører en ny ordning, sier hovedvernombud Hassan Baazi.De ansatte ville selv

Da Dynea ble med på IA-avtalen, lå sykefraværet rundt åtte prosent. I dag er målet 3,6 prosent.

– Det er et stramt mål. I fjor klarte vi 3,2 prosent, men da skal du ha litt flaks og helst ikke en heftig influensaepidemi, smiler HMS-kvalitetssjef Audhild Bø. Hun er overbevist om at Dynea ville hatt dobbelt så høyt fravær uten IA-avtalen.

Det var de ansatte selv som foreslo at prosessbedriften burde bli med på IA. Hovedgrunnen til suksessen er først og fremst dialog, tror Bø. Den som blir syk, må melde fra på en bestemt måte, her holder det ikke å sende SMS.

I tillegg skal lederen ta kontakt med den sykmeldte, og høre om det er noe jobben kan gjøre. Den ansatte kan være borte fra jobben åtte dager i strekk, før lege må kobles inn med sykmelding.Individuelle samtaler

– Tredagersfraværet er borte. Nå er folk borte en dag eller to, før de kommer på jobb og prøver seg. Er formen for dårlig, kan de være borte noen dager til. Dermed tar den enkelte i større grad ansvar for egen helse. Hvis Regjeringen tar fra oss denne muligheten, er det et kjempetap, sier HMS-sjefen.

Ansatte som har høyere fravær enn måltallet, blir kalt inn til individuelle IA-samtaler. Her deltar nærmeste leder, en fra personalavdelingen og den ansatte selv.

– Målet er først og fremst å finne ut hva bedriften kan gjøre for at det skal være lettere å komme på jobb, sier Bø. Etter at IA-samtalene kom i stand, har sykefraværet gått jevnt og trutt nedover.

– Folk kan ha piggene ute første gang de skal til en slik samtale, men jeg tror alle kommer ut igjen med en positiv følelse, sier hun. Hovedvernombudet bekrefter dette.

– Vi har fra starten vært opptatt av å informere alle, slik at de vet hvorfor vi gjør dette, sier Baazi.Mer kynisk

Dynea har gjennomført store omstillinger etter at IA-avtalen kom i gang. Blant annet ble fabrikken på Hurum lagt ned, produksjonen på Lillestrøm doblet, samtidig som antall ansatte gikk ned.

– Vi hadde et kjempeprosjekt der nesten alle var involvert. I en periode var det stort arbeidspress, og jeg må innrømme at jeg var spent på hvordan det ville gå. Men vi hadde ingen skader og ingen økning i sykefraværet, forteller HMS-sjefen.

Både hun og Baazi frykter hva som vil skje dersom IA-avtalen forsvinner.

– Jeg tror det vil føre til et mer kynisk arbeidsliv. Det vil bli dyrere å ansette folk som er kronisk syke, og dermed vil flere av disse forsvinne ut av arbeidslivet, mener Bø.

Les mer om: