Grønn skipsbistand

Grønn skipsbistand
GIVERGLEDE: Nærings- og handelseminister Trond Giske gir penger til kompetanseoppbygging i utviklingsland for å sikre miljøvennlgi og sikker skipsfart. Bilde: Tore Stensvold

Bidraget fra Trond Giske og Nærings- og handelsdepartementet er på 17,5 millioner kroner.

Miljøprosjekter

Pengene skal gå til miljøprosjekter innen maritim sektor i utviklingsland.

Avtalen er inngått mellom FNs sjøfartsorganisasjon IMO og Norad.

Mangler kompetanse

Ifølge departementet mangler flere utviklingsland kompetanse og ressurser til å gjennomføre og oppfylle sentrale internasjonale miljøkonvensjoner.

I avtalen med IMO vil Afrika og Sørøst-Asia bli prioritert, spesielt prosjekter som bidrar til implementering av IMOs miljøkonvensjoner og beredskap mot akutt forurensing.

Les mer om: